Siłownie biopaliwowe


Fot. wilnoteka.lt
Lietuvos energija wspólnie z przedsiębiorstwem Fortum Heat Lietuva, należącym do fińskiej korporacji Fortum, planują w Wilnie budowę elektrowni biopaliwowej. Spółki podpisały już list intencyjny w sprawie przyszłej budowy. Projekt opiewa na około 700 mln litów.
„Decyzja z sprawie inwestorów zostanie podjęta, gdy dobiegną końca wstępne prace związane z realizacją projektu. Na początkowym etapie spółka Fortum jest liderem, powinna bowiem określić, jaka mogłaby być cena produkowanej energii. Należy brać pod uwagę wiele rzeczy, w tym konkurencyjność i kwestie związane z ochroną środowiska. Pierwszy etap trwać będzie około 18. miesięcy, natomiast siłownia zostałaby zbudowana do końca 2016 r.” - powiedział dyrektor spółki Lietuvos energija Dalius Misiūnas.

Zgodnie z założeniem, nowa siłownia kogeneracyjna będzie miała moc około 50 MW i około 110 MW mocy cieplnej. Podobną elektrownię Fortum Heat Lietuva zamierza zbudować w Kownie. Jej projekt będzie zakończony w ciągu pół roku i już na początku 2016 r. siłownia mogłaby rozpocząć pracę. W 2011 r. Fortum Heat Lietuva rozpoczęła już budowę siłowni kogeneracyjnej w Kłajpedzie. Będzie to elektrownia o mocy dwukrotnie mniejszej niż planuje się budować w Wilnie. W pierwszym kwartale przyszłego roku siłownia w Kłajpedzie zacznie pracować pełną mocą.

Wszystkie siłownie będą pracowały nie tylko na biopaliwie, będą także spalały segregowane bezpieczne odpady komunalne i przemysłowe.
 
Na podstawie: bns.lt