Ser Džiugas w Rejestrze Chronionych Oznaczeń Geograficznych


Fot. zum.lrv.lt
Litewski ser Džiugas trafił na listę produktów wpisanych przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Produkty z tej listy są chronione przed wszelkim wykorzystywaniem w celach komercyjnych, wszelkimi mylącymi danymi dotyczących miejsca pochodzenia oraz praktykami mogącymi wprowadzić w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.
 
 

Na Litwie rośnie liczba produktów uznawanych na skalę europejską. W tym tygodniu Komisja Europejska uznała nazwę sera Džiugas za chronione oznaczenie geograficzne. W sumie Litwa ma już osiem produktów oznaczonych znakami jakości uznawanymi i cenionymi w całej Europie jako chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne lub jako gwarantowana tradycyjna specjalność.

Zgodnie z przepisami, produkty z tej listy są chronione przed wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem i imitacją lub aluzją, wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia oraz praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Zgodnie z legendą, wieki temu potężny olbrzym Džiugas wykopał na Żmudzi jezioro Mastis oraz założył nad nim miasto Telsze - stolicę Żmudzi. Na cześć mitycznego założyciela miasta nazwano najsłynniejszy, lokalny produkt - dojrzewający ser – Džiugas. Pierwsze sery o tej nazwie wyprodukowano w 1924 roku. Z czasem stały się chlubą regionu.

Szczegółowy opis litewskich produktów opatrzonych oznakowaniem chronionym jest tutaj.

Na podstawie: zum.lrv.lt, smaker.pl