Senat USA uznał turecką rzeź Ormian za ludobójstwo


Pomnik ludobójstwa Ormian w Erywaniu, fot. pl.wikipedia.org
Senat Stanów Zjednoczonych we czwartek, 12 grudnia, przyjął jednomyślnie rezolucję, uznającą za ludobójstwo rzeź Turków na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej w latach 1915-1917. W październiku rezolucję uchwaliła Izba Reprezentantów. Ormianie szacują liczbę ofiar na 1,5 mln osób. Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na całym świecie, w tym Litwa i Polska. Fakt ten uznały także Parlament Europejski, Rada Europy i św. papież Jan Paweł II.

Rzeź Ormian jest drugim po Holokauście najlepiej udokumentowanym ludobójstwem, dokonanym na grupie etnicznej w czasach nowożytnych. Według tureckich obliczeń zginęło wówczas 972 tys. osób, natomiast Ormianie liczbę ofiar szacują na 1,5 mln osób.

Turcja podkreśla, że do masakry na Ormianach doszło w czasie konfliktu i nie miały one podłoża etnicznego bądź religijnego. Ankara protestuje przeciwko określeniu „ludobójstwo” i kwestionuje szacowaną na ponad 1 mln liczbę ofiar. Przyznanie się Turcji do tego ludobójstwa jest jednym z warunków przyjęcia jej do Unii Europejskiej.

Do tej pory ludobójstwo Ormian uznało 30 krajów na całym świecie, w tym Litwa (Sejm Litwy uczynił to jeszcze w 2005 roku) i Polska. Fakt ten uznały także Parlament Europejski, Rada Europy i św. papież Jan Paweł II.

W 2017 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nazwał masakrę Ormian „jednym z najstraszniejszych masowych okrucieństw XX wieku”, unikając przy tym terminu „ludobójstwo”. Ankara wyraziła wówczas swoje oburzenie, potępiając „dezinformację” i „złe definicje” prezydenta USA.

Na czwartkową uchwałę Senatu niemal natychmiast zareagowały tureckie władze. „Postawa członków Kongresu USA szkodzi stosunkom turecko-amerykańskim (...) Uchwała przyjęta we czwartek w Senacie zagraża przyszłości naszych stosunków dwustronnych” – oświadczył Fahrettin Altun, dyrektor komunikacji w biurze prezydenckim.

30 października br. Izba Reprezentantów ogromną większością głosów uznała za ludobójstwo rzeź Turcji na Ormianach. Za rezolucją głosowało 405 parlamentarzystów, przeciw było 11. W reakcji ambasador USA w Turcji David Satterfield został wezwany do MSZ w Ankarze.


Wystawa stała w Muzeum Ludobójstwa Ormian w Erywaniu, fot. pl.wikipedia.org

Na podstawie: PAP, lrt.lt