Senat RP wstrzymał finansowanie ZG ZPL


Budynek Senatu RP, fot. senat.gov.pl
Nagłośnioną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” sprawą nieprawidłowości dotyczących wydawania pieniędzy, które zostały przekazane przez Senat RP za pośrednictwem organizacji pozarządowych Związkowi Polaków na Litwie zajęło się Prezydium Senatu. Po posiedzeniu, które odbyło się 7 czerwca, wydany został komunikat z apelem o wstrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy wypłat kolejnych dotacji na realizację projektów ZPL.


Jak głosi oficjalny komunikat, Prezydium Senatu RP zapoznało się z dokumentami przedstawionymi przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” dotyczącymi tej sprawy. Wynika z nich, że nastąpiło duże prawdopodobieństwo naruszenia polskiego prawa przez członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. Prezydium zwraca się do oferentów, którzy w roku 2018 otrzymali dotacje na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą o wstrzymanie, do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości, wypłat kolejnych transz środków przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez Zarząd Główny ZPL.

Mając świadomość ogromnej roli, jaką Związek Polaków na Litwie pełni w zakresie podejmowania i wspierania inicjatyw na rzecz Polaków na Litwie, Prezydium Senatu apeluje o kontynuowanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami krajowymi a oddziałami terenowymi ZPL.

Prezydium apeluje także o powstrzymanie ataków na kierownictwo Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, które składając zawiadomienie do prokuratury, działało w interesie państwa polskiego.

Na podstawie: PAP