Seminarium „Kultura języka polskiego. Formy i normy”


Prof. dr hab. Halina Karaś, fot. wilnoteka.lt
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają nauczycieli języka polskiego na seminarium zatytułowane „Kultura języka polskiego. Formy i normy”, które odbędzie się 14 marca na Wydziale Filologicznym UW (ul. Universiteto 5) w Czytelni Slawistycznej.
Dwuczęściowe seminarium poprowadzi prof. dr hab. Halina Karaś, autorka podręczników oraz wielu publikacji naukowych poświęconych językowi polskiemu na Litwie.

Program spotkania:

11.00 - Poprawność leksykalna: słownictwo polszczyzny na Litwie a leksyka ogólnopolska. Czy potrzebny jest słownik poprawnościowy dla uczniów szkół polskich na Litwie? 
13.00 - Z zagadnień poprawności gramatycznej języka polskiego na Litwie. Norma a zwyczaj językowy.

Organizatorzy proszą osoby zainteresowane o zgłaszanie udziału mailowo: kinga.geben@flf.vu.lt lub telefonicznie: Centrum Polonistyczne, nr tel.: 2687237.  
Data: 
14.03.2012 - 11:00 - 14:30