Sejm zezwolił na cywilną konfiskatę mienia


Fot. Elta/M. Ambrazas
Posłowie we wtorek, 14 stycznia, przyjęli Ustawę o cywilnej konfiskacie mienia. Zezwala ona m.in. na konfiskatę mienia, które należy do grup przestępczych. Ustawę ma jeszcze podpisać prezydent. Miałaby wejść w życie w lipcu br.Za przyjęciem ustawy głosowało 73 posłów, 1 był przeciwko, 4 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zezwala na konfiskatę mienia, jeżeli należy ono do grup przestępczych, których członkowie są podejrzewani, oskarżani lub zostali skazani za ciężkie przestępstwa i niektóre przestępstwa średniej wagi.   

Należą do nich: handel ludźmi, rozbój, wymuszanie mienia, kradzieże z pomieszczeń, kradzieże samochodów, przestępstwa związane z przemytem, narkotykami, przestępstwa korupcyjne, przestępczość zorganizowana.   

Mienie ma podlegać również konfiskacie, jeżeli jego wartość nie jest zgodna z legalnymi dochodami osoby i różnica ta przekracza 100 tys. euro.

Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności wniósł do projektu propozycję, że w trybie postępowania cywilnego mogłoby również zostać wyegzekwowane mienie nabyte przed wejściem w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż przed 11 grudnia 2010 roku.

By założenia ustawy weszły w życie, musi je podpisać prezydent Gitanas Nausėda.

Dotychczas Urząd Prezydenta ostrożnie oceniał założenia ustawy, podkreślając, że nie trzeba przyspieszać jej przyjęcia, że jej założenia mają być dokładnie przedyskutowane.  

Zgodnie z przyjętą ustawą w celu zapobieżenia ewentualnemu podziałowi mienia proces konfiskaty obejmowałby również mienie przekazane dzieciom, dziadkom, rodzicom, współmałżonkowi lub bliskim krewnym współmałżonka.

Przed rozpoczęciem procesu konfiskaty przeprowadzone zostałoby badanie mienia. Decyzję w tej sprawie podjąłby prokurator po ustaleniu, że istnieje podstawa, by sądzić, iż mienie otrzymane zostało drogą przestępczą lub o 100 tys. przekracza legalne dochody osoby.

Proces cywilnej konfiskaty mienia ma się składać z dwóch etapów. Przede wszystkim osoba byłaby zobowiązana do deklarowania i uzasadniania posiadanego mienia i dochodów. Gdyby nie zostało to uczynione, do sądu trafi wniosek ws. konfiskaty mienia nieproporcjonalnego do dochodów.

Decyzje ws. zobowiązania osoby do deklarowania i uzasadniania mienia i dochodów, cywilnej konfiskaty mienia, a w razie potrzeby – również ws. stosowania aresztu mienia podejmowałby sąd. Do sądu w sprawie wymienionych decyzji miałby się zwracać prokurator.  

Sprawy dotyczące cywilnej konfiskaty mienia byłyby rozpatrywane w sądzie w trybie określonym w Kodeksie Postępowania Cywilnego na podstawie pozwu prokuratora ws. obrony interesu publicznego.   

Na podstawie: bns.lt, ELTA