Sejm: zerowa stawka VAT na ciepło na najbliższe dwa sezony grzewcze


Fot. BNS
Zerowa stawka podatku od wartości dodanej – VAT – na ciepło dostarczane w sposób scentralizowany będzie obowiązywała przez kolejne dwa sezony grzewcze. Ma to pomóc mieszkańcom w sytuacji wzrostu cen energii. Za stosowną poprawką we wtorek, 27 września, głosowało 94 posłów, 3 było przeciwko, 29 wstrzymało się od głosu.
Zerowa stawka VAT na ciepło na dwa najbliższe sezony grzewcze będzie kosztowała budżet państwa około 111 mln euro.

Według szacunków resortu finansów, w sezonie grzewczym 2022-2023 na ulgę podatkową dla mieszkańców z tego tytułu ma być przeznaczonych około 54 mln euro, w sezonie grzewczym 2023-2024 – kolejne około 57 mln euro pod warunkiem, że ceny energii pozostaną na poziomie tych z I półrocza 2023 roku.

Ulga będzie obowiązywała od 1 października 2022 roku i 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku i 2024 roku.

Zerowa stawka VAT – zamiast wcześniejszej 9-procentowej – na dostarczane w sposób scentralizowany ciepło obowiązywała również od 1 stycznia do 30 kwietnia br.

Na podstawie: bns.lt