Sejm zatwierdził kandydaturę Ingridy Šimonytė na stanowisko premiera


Na zdjęciu: Ingrida Šimonytė. fot. BNS
We wtorek, 24 listopada, sejm zatwierdzi kandydaturę zgłoszonej przez konserwatystów Ingridy Šimonytė na stanowisko premiera Litwy. „Za” głosowało 62 posłów, 10 było „przeciwko”, 41 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.Kandydaturę Ingridy Šimonytė poparli wszyscy biorący udział w posiedzeniu konserwatyści i przedstawiciele frakcji Partii Wolności oraz pięciu członków Grupy Mieszanej: Vytautas Bakas, Zigmantas Balčytis, Algirdas Butkevičius, Domas Griškevičius i Andrius Palionis.

Ośmiu przedstawicieli Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, trzech członków Litewskiej Socjaldemokratycznej Partii Pracy oraz jeden przedstawiciel Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Kandydatura premiera zatwierdzana jest zwykłą większością głosów.

Po zatwierdzeniu przez sejm kandydatury premiera i mianowaniu go przez prezydenta premier w ciągu 15 dni od mianowania przedstawia sejmowi utworzony przez siebie i zatwierdzony przez prezydenta rząd oraz program rządu.

Ingrida Šimonytė urodziła się 15 listopada 1974 roku w Wilnie. Ma wykształcenie ekonomiczne. Pracowała w Ministerstwie Finansów na różnych stanowiskach, w tym – jako wiceminister i minister. Stanowisko szefowej resortu finansów pełniła w rządzie konserwatysty Andriusa Kubiliusa w latach 2009-2012. Następnie przez trzy lata pracowała w Banku Litewskim, wykładała na Uniwersytecie Wileńskim do czasu, aż w 2016 roku z partią Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci została wybrana do sejmu.

Na podstawie: bns.lt