Sejm zaostrzył kontrolę emisji zanieczyszczeń


Fot. ELTA/Martynas Ambrazas
Na nadzwyczajnej sesji we wtorek, 28 stycznia, sejm przyjął poprawki do ustaw o kontroli i zapobieganiu zanieczyszczeniom środowiska. Tzw. „Pakiet kłajpedzki” przewiduje pozbawianie przedsiębiorstw pozwoleń na emisję zanieczyszczeń, jeżeli trzykrotnie w ciągu roku naruszą ustawy lub jeżeli nawet jedno naruszenie będzie trwało dłużej niż pół roku. Oprócz tego, specjaliści ds. ochrony środowiska będą mogli sprawdzać przedsiębiorstwa o dowolnej porze bez uprzedniego ich ostrzegania.

Wyższe będą kary za działalność bez posiadania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, rosną opłaty za zanieczyszczanie środowiska, co ma zachęcić do inwestowania w mniej szkodliwe nowoczesne technologie.  

Posłowie jednogłośnie przystali na to, by do 1 maja br. Kontrola Państwowa przeprowadziła audyt systemu ochrony środowiska. „Za” głosowało 98 posłów, nikt nie głosował przeciwko ani nie powstrzymał się od głosu.

Kontrola Państwowa do wyznaczonej daty miałaby ocenić efektywność i skuteczność działalności w zakresie ochrony środowiska i prewencji zanieczyszczeń.  

Problemy ochrony środowiska znalazły się w centrum uwagi posłów po wykrytym incydencie dotyczącym zanieczyszczania Zalewu Kurońskiego oraz pożaru w zakładzie recyclingu opon w Olicie. Ostatnio podano do wiadomości publicznej również informację o przypadku przedostania się plastiku do Wilii w Wilnie.

Na podstawie: bns.lt, ELTA