Sejm zakazał palenia na balkonach budynków mieszkalnych


Fot. madeinvilnius.lt
Sejm wprowadził zakaz palenia na balkonach, tarasach budynków mieszkalnych należących do indywidualnych właścicieli, gdy co najmniej jeden mieszkaniec domu sprzeciwia się paleniu.
Zgodnie z przyjętymi zmianami, tryb realizacji tego przepisu będzie musiał ustalić rząd lub upoważniona przez niego instytucja. Za zamontowanie tablic informacyjnych o zakazie palenia na balkonach, tarasach budynków mieszkalnych odpowiedzialny będzie administrator budynku mieszkalnego, stowarzyszenie budynku lub organ wykonawczy samorządu.

Nowe przepisy przewidują również zakaz palenia na zadaszonych przystankach komunikacji miejskiej (pawilonach), placach zabaw dla dzieci oraz miejscach, gdzie zapewniona jest gastronomiczna obsługa klientów na świeżym powietrzu (przy stolikach zewnętrznych, altanach, innych obiektach zewnętrznych), z wyjątkiem stref dla palących.

Zmiany wprowadzą również zakaz palenia podczas zawodów sportowych na świeżym powietrzu lub na innych imprezach plenerowych, z wyjątkiem stref dla palących.

Prawo stanowi, że właściciel mieszkania lub inna osoba fizyczna, która korzysta z budynku (mieszkania) i w nim pali, musi zadbać o to, aby dym tytoniowy nie przedostawał się na teren budynku (mieszkania) innego właściciela oraz na teren tego samego mieszkania.

Na wniosek funkcjonariusza uprawnionego do prowadzenia śledztwa w sprawie wykroczenia, właściciel mieszkania, lokalu lub posiadacz innych praw majątkowych będzie musiał podać temu funkcjonariuszowi dane (imię i nazwisko oraz adres osoby palącej na balkonie, tarasie). Właściciel mieszkania, lokalu lub uprawniony z innych praw majątkowych, który nie podał danych osoby palącej na balkonie, tarasie mieszkania lub lokalu, zostanie poddany karze zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie wykroczeń.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, ELTA