Sejm: wybory samorządowe odbędą się 5 marca 2023 roku


Fot. BNS
We czwartek, 22 września, sejm Litwy ogłosił datę bezpośrednich wyborów merów i wyborów do rad samorządowych – odbędą się 5 marca 2023 roku.
Datę wyborów do rad samorządowych określa sejm nie później niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji radnych i merów.

Nowe wybory samorządowe odbędą się po wejściu w życie znowelizowanej Ustawy o organizacjach politycznych, która określa bardziej rygorystyczne wymogi dla komitetów politycznych.

Zgodnie z prawem wybory samorządowe są organizowane nie wcześniej niż na dwa miesiące i nie później niż miesiąc przed upływem kadencji radnych i merów.

Radni i merowie wybierani są na okres czterech lat.

Na podstawie: bns.lt