Sejm w drugim czytaniu zatwierdził budżet 2020


Fot. ELTA/Dainius Labutis
Sejm we wtorek, 10 grudnia, przyjął w drugim czytaniu budżet państwa na przyszły rok. Za udoskonalonym przez rząd projektem budżetu głosowało 70 posłów, 11 było przeciwko, 27 wstrzymało się od głosu.Według danych Ministerstwa Finansów, po pierwszym czytaniu po zrewidowaniu budżetu na 2020 roku jego wydatki wzrosły o 55 mln euro. W udoskonalonym projekcie od 1 stycznia 2020 roku wzrosną o 10 proc. w porównaniu do końca roku 2019 wynagrodzenia pracowników kultury, natomiast wynagrodzenia pracowników oświaty pójdą w górę od 1 września 2020 roku.

„Budżet jest realistyczny, oparty na kompromisach z wieloma środowiskami, zbilansowany, w pełni odpowiadający przepisom dyscypliny fiskalnej (…), skierowany również na zmniejszenie ubóstwa” – podczas prezentacji projektu budżetu w sejmie powiedział minister finansów Vilius Šapoka.

„Do rządu projekt trafił pozbawiony dochodów w związku z przyjętymi zmianami dotyczącymi wprowadzenia akcyz, podatków od środków transportu, nieruchomości, uczestników rynków finansowych oraz dużego handlu” – dodał minister.

W porównaniu do pierwotnego projektu budżetu wzrosły kwoty skierowane na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników oświaty i kultury, większe kwoty przeznaczono również na podniesienie wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek, strażaków, pracowników policji.

Tzw. pieniądze na dziecko od 1 stycznia 2020 roku dla dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin wielodzietnych oraz nisko uposażonych wzrosną o 20 euro w porównaniu do roku bieżącego (z 70 do 90 euro), natomiast od 1 lipca 2020 roku wzrosną o kolejne 10 euro i wyniosą 100 euro. Od 1 lipca większe o 10 euro będa również świadczenia wypłacane dla wszystkich innych dzieci – wyniosą 60 euro miesięcznie (obecnie – 50 euro).  

Średnia emerytura dla osób w powszechnym wieku emerytalnym wzrośnie o 30 euro (od 345 do 375 euro), natomiast średnia emerytura z wymaganym stażem pracy wzrośnie o 32,5 euro (od 364,5 do 397 euro).

Minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrośnie o 52 euro (z 555 do 607 euro), natomiast netto – o 41 euro.

W przyszłorocznym budżecie największa jego część przeznaczona zostanie na opiekę społeczną – 6,16 mld euro.    

W nowym roku planowana jest większa odpowiedzialność finansowa samorządów. Dochody budżetów samorządowych wzrosną o 337,6 mln euro (o 11,4 proc.). Stworzone zostaną bardziej giętkie warunki do zaciągania kredytów – samorządy będą mogły zaciągnąć kredyt w wysokości do 10 proc. od dochodów.  

Przyjęcie budżetu na przyszły rok planowane jest 17 grudnia br.

Na podstawie: ELTA