Sejm uczcił 24 rocznicę wydarzeń styczniowych


Adam Michnik i Dalia Grybauskaitė, fot. president.lt/R. Dačkus
Litwa obchodzi Dzień Obrońców Wolności. Sejm zgromadził się z tej okazji na uroczyste posiedzenie, podczas którego polski publicysta i działacz niepodległościowy Adam Michnik odebrał Nagrodę Wolności. Sytuacja na Ukrainie i walka narodu ukraińskiego o prawo do samostanowienia były jednym z tematów przewodnich wszystkich okolicznościowych przemówień. Mówcy nie szczędzili ostrych słów pod adresem agresywnej polityki Rosji. Głos zabrali między innymi sygnatariusze Aktu Niepodległości Litwy, byli ambasadorowie Litwy na Ukrainie Petras Vaitiekūnas i Vytautas Petras Plečkaitis. Na sali obecna była prezydent Dalia Grybauskaitė, uczestnicy wydarzeń styczniowych 1991 roku na Litwie oraz bliscy tych, którzy zginęli podczas obrony parlamentu i wieży telewizyjnej.
"13 stycznia jest dniem smutku i upamiętnienia tych, którzy zginęli, ale jest to również dzień chwały naszego narodu, dzień ofiarności i jedności. Dzięki dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy przyjechali z całej Litwy, by obronić parlament, dzięki ich odwadze i zdecydowaniu, Litwa nie została rzucona na kolana i pokonana. Wspierane przez obywateli rząd i parlament kontynuowały rozpoczętą 11 marca drogę ku niezależności. Osiągnęliśmy to, że nasz kraj stał się pełnoprawnym i niezależnym państwem europejskim" - powiedział Vytautas Petras Plečkaitis, sygnatariusz Aktu Niepodległości, ambasador Litwy na Ukrainie w latach 1996-2001. Vytautas Petras Plečkaitis zaznaczył, że dzięki ofierze i poświęceniu obywateli Litwy różnych narodowości, jak również przedstawicieli innych krajów, między innymi działaczy Solidarności oraz Ukraińców, Litwa wkrótce będzie obchodziła 25-lecie odzyskania niezależności.

Petras Vaitiekūnas, sygnatariusz Aktu Niepodległości, ambasador Litwy na Ukrainie w latach 2010-2014, wyraził nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy "z trybuny sejmowej usłyszymy oficjalne przeprosiny ze strony Rosji za okupację sowiecką". "Chcę zaznaczyć, że żaden Rosjanin nie jest naszym wrogiem, zanim nie przekroczył naszej granicy, zanim nie przekroczył granicy Unii Europejskiej, zanim nie przekroczył granicy NATO, zanim z bronią w ręku nie przekroczył granicy naszych przyjaciół. Naszym wrogiem jest polityka prowadzona przez W. Putina, gdyż siłą obala światowy porządek, depce porozumienia międzynarodowe, siłą zmienia ustalone granice" - powiedział Petras Vaitiekūnas.

Podczas uroczystego posiedzenia sejmu wręczona została Nagroda Wolności. Nagroda dla osób i organizacji mających zasługi na rzecz rozwoju demokracji, obrony praw człowieka, walki narodów Europy Środkowo-Wschodniej o niepodległość została wręczona po raz czwarty. W tym roku przyznano ją Adamowi Michnikowi, który, jak zaznaczyła Irena Degutienė, przewodnicząca Kapituły Nagrody Wolności, w tragicznych dniach stycznia 1991 roku był w Wilnie, bezwarunkowo wspierał Litwę w jej dążeniu do wolności i niepodległości. 

Wręczenie Nagrody Wolności poprzedził krótki materiał wideo o Adamie Michniku i polskiej drodze do wolności oraz występ Eweliny Saszenko, która śpiewała  po polsku i litewsku.

Przemawiając w litewskim parlamencie, Adam Michnik powiedział między innymi, że spory polsko-litewskie w sprawie pisowni nazwisk i używania podwójnego nazewnictwa są na rękę wyłącznie Rosji. Laureat Nagrody Wolności zaznaczył, że należy wznieść się "ponad własny egoizm i tych wszystkich, którzy przeszkadzają, nie mają wyobraźni, są zaślepieni etnicznym szowinizmem, działają przeciwko interesom narodowym naszych narodów".

Na podstawie: BNS, lrs.lt
 
Zdjęcia: Jan Wierbiel
Montaż: Bartosz Frątczak
 

Komentarze

#1 W obwodzie kaliningradzkim

W obwodzie kaliningradzkim Rosja gromadzi wojska. Obawy Litwinów są uzasadnione. Litwini wychodzą z założenia, że lepiej chuchać na zimne. Jak informuje Reuters w ubiegłym miesiącu, , Rosjanie zgromadzili w obwodzie kaliningradzkim ok. 9 tys. żołnierzy i ponad 55 okrętów wojennych.
Juozas Olekas, litewski minister obrony powiedział ,że przykład Ukrainy i Gruzji, państw, które utraciły część swoich terytoriów, pokazuje nam, że nie możemy wykluczyć podobnej sytuacji i powinniśmy być w gotowości.

#2 To było dobrze powiedziane:"

To było dobrze powiedziane:" Konflikty o charakterze etnicznym między Polską a Litwą są wspaniałym prezentem dla Rosji Putina", powiedział Adam Michnik, przy otrzymania litewskiej Nagrody Wolności

#3 To wstyd, że multimilioner

To wstyd, że multimilioner Michnik połasił się na nędzne 5 tysiaków euro. Powinny mu one zabrzęczeć jak judaszowe srebrniki. On na pewno wie, jak państwo lietuviskie prześladuje tamtejszych Polaków (co prawda nie są to rodacy Michnika Szechtera...). Ale czasem wypada mieć odrobinę godności. Swego czasu były prezydent Lech Wałęsa odmówił przyjęcia nagrody od letuvisów w związku z dyskryminowaniem polskiej mniejszości. Tak powinien postąpić człowiek, który uważa się za porządnego. Ale Michnik niewiele się różni od polakożercy Landsbergisa i często opluwa Wilniuków. Dlatego też nie ma naszego szacunku.

#4 No i co czerwony łajdak

No i co czerwony łajdak wypisuje o polskim podziemiu walczącym z komuną -które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Solidarności .To bezczelne co napisał :dls Cowboy. (niezweryfikowany), 22 listopada, 2012 - 14:01"Banda tego Lupaszki wymordowala ponad 2000 obywateli polskich , w tym dzieci polskich. Wnioski zostawiam Wam."

#5 Bo to prawda historyczna

Bo to prawda historyczna Polski. Litwini jak Ty Baublis, ateisci oraz pederasci nie powinni tu nic wypisywac.

#6 oto "pachnący"wpis dls

oto "pachnący"wpis dls Cowboy. (niezweryfikowany), 9 października, 2013 - 00:34
"Sam WiN w latach 1944-47 wymordowal az 18 000 osob!! "

#7 dls Cowboy to czerwony

dls Cowboy to czerwony pajączek,który chwali zbrodnie UB i NKWD i oczernia żołnierzy wykjlętych

#8 Ty Litwinie zajmij sie swoimi

Ty Litwinie zajmij sie swoimi problemami. Od Polski i USA mi won.

#9 Haaaaaaaaaaaaaaa- dls Cowboy

Haaaaaaaaaaaaaaa- dls Cowboy vel Pastuch wielu imion rozkładał dywany i pożniej zwijał - no i ma się czym pochwalić

#10 Czemu Baublis nie podoba ci

Czemu Baublis nie podoba ci sie twoj rodak pan Michnik?.. Polacy mu zaufali, a tys Litwin.
Na salony to mnie sie wpuszcza. Bylem nawet na Golden Globe Awards!

#11 Litwini jak chca dobrych

Litwini jak chca dobrych stosunkow z Polską ,nie powinni tego judasza wpuszczać na salony

#12 Zakładając po układach

Zakładając po układach okrągłego stołu Gazetę Wyborczą Michnik nakreślił ideologiczną linię pisma, według której największym zagrożeniem dla Polski są trzy fundamentalizmy: religijny, moralny, narodowy (sic!!!).
W przypływie szczerości, jeszcze za PRLu, sam o sobie powiedział: "Środowisko, z którego pochodzę, to liberalna żydo-komuna."
Bez komentarza.

#13 Michnik to antyautorytet, oto

Michnik to antyautorytet, oto co o nim powiedział największy poeta polski XX wieku Zbigniew HERBERT:

"Michnik jest manipulatorem. To jest człowiek złej woli, kłamca. Oszust intelektualny. Ideologia tych panów, to jest to, żeby w Polsce zapanował 'socjalizm z ludzką twarzą' . To jest widmo dla mnie zupełnie nie do zniesienia. Jak jest potwór, to powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich hybryd, ja uciekam przez okno z krzykiem."

#14 Trudno się dziwić, że

Trudno się dziwić, że lietuvisi nagradzają Adama Michnika. Wystarczy prześledzić, skąd Michnik się wziął, jaka jest jego rodzina oraz co on sam wyczynia. Wtedy okaże się, że wrogość do polskości czy Kościoła katolickiego jest głównym motorem napędowym jego wszelkich działań, co mocno upodabnia go do lietuvisóv. Stąd Michnik stoi ramię w ramię w jednym szeregu z naczelnym polakożercom Landsbergisem i innymi nikczemnymi postaciami.

Ojciec Ozjasz Szechter, aktywny działacz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, został w 1934 roku oskarżony w procesie łuckim o to, że „na terenie Państwa Polskiego, w szczególności Wołynia, wschodniej części województwa lubelskiego i Małopolski wschodniej, należąc do Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, wszedł w porozumienie z innymi osobami w celu zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego i zastąpienie go ustrojem komunistycznym oraz oderwanie go od Państwa Polskiego południowo wschodnich województw”.
Prokuratura zarzuciła Szechterowi i jego partyjnym kolegom, że dążą do włączenia siłą wschodnich ziem Polski do Związku Sowieckiego i chcą tam wprowadzić komunizm. Kodeks karny obowiązujący w 1934 roku klasyfikował to przestępstwo jako zbrodnię stanu. Za jej popełnienie groziło dożywocie. Sędzia uznał, że jego udział, jako członka centrali partii, w przestępczej działalności KPZU był czynny i wybitny, a swoim działaniem wyrządził wiele złu państwu polskiemu. Ostatecznie skazano Szechtera na 8 lat, ale już po roku wyszedł na wolność i powrócił do wywrotowej, antypolskiej działalności.

Brat Stefan Michnik był stalinowskim sędzią. Skazywał m.in. działaczy podziemia antyhitlerowskiego w procesach politycznych, jak ustalili historycy, takich mordów sądowych było co najmniej kilkanaście. Stefan Michnik niekiedy sam uczestniczył w egzekucjach. Ponadto był informatorem i rezydentem Informacji Wojskowej, współpracownikiem PRLowskich służb. Dziś przebywa w Szwecji, skutecznie unika ekstradycji do Polski, otrzymuje wysoką emeryturę za swoją komunistyczną działaność.

Mat­ka He­le­na Mich­nik to mark­si­stow­ska hi­sto­ryk, któ­ra w swo­im pod­ręcz­ni­ku nie­zwy­kle ostro ata­ko­wa­ła re­li­gię. Sam Adam Mich­nik jesz­cze w la­tach 60. był zde­cy­do­wa­nym wro­giem pry­ma­sa Wy­szyń­skie­go. Dziś w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej” wi­dzi­my bar­dzo sil­ny nurt wal­ki z Ko­ścio­łem. Dziennikarze "Wyborczej" traktują Kościół katolicki jako największą konkurencję w walce o rząd dusz. Niemal w każdym numerze jest paszkwil na Kościół katolicki, jest tam tyle brudu, tyle agresji, ale nie widać tego gołym okiem. Polityka redakcyjna prowadzona przez Michnika jest skuteczniejsza od tego, co robi Urban w swoim antyklerykalnym szmatławcu, bo on kieruje swe przesłanie do ludzi spoza Kościoła, natomiast „Wyborcza” próbuje docierać do wnętrza Kościoła i rozbijać wspólnotę od środka.

Stąd jego ród.

#15 Nie podzielam poglądów

Nie podzielam poglądów A.Michnika i nie wiem czy powinien przyjąć tą nagrodę bo legitymizuje ona niegodziwe pozbawianie Polaków na Litwie należnych im praw oraz szowinistyczny kurs polityki Litwy i Sejmu w Wilnie. Nie wiem też czy nawoływanie Michnika: aby wznieść się "ponad własny egoizm i tych wszystkich, którzy przeszkadzają, nie mają wyobraźni, są zaślepieni etnicznym szowinizmem, działają przeciwko interesom narodowym naszych narodów" będzie miało jakikolwiek skutek.Ta polityka litewska utrzymuje się za długo bo od 1994r. Bardzo chciałbym się mylić. Jeśli stosunki Polska-Litwa miały by się zmienić i jego powyższa wypowiedź ,ten rzucony mały kamyczek przez Michnika wywoła jakiś pozytywny efekt to jednak trzeba będzie mu pogratulować.Przecież cuda się zdarzają.....

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.