Sejm RP: 2011 Rokiem Miłosza


Czesław Miłosz, fot. filipspagnoli.wordpress.com
Sejm polski przyjął w piątek uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza. Decyzja nie była jednogłośna - według niektórych posłów noblista nie jest godzien takiego zaszczytu. Przy okazji debaty parlamentarzyści popisywali się znajomością literatury.
Spośród 402 posłów, którzy wzięli udział w głosowaniu, 362 było za przyjęciem uchwały, 12 - przeciw, a 28 wstrzymało się od głosu.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości była jej przeciwna ze względu na ”antypolskie akcenty” w twórczości polskiego noblisty z 1980 roku, jak ujęła to posłanka Anna Sobecka.

Gdy na forum sejmowym wypowiadali się na temat uchwały przedstawiciele klubów poselskich, rozegrała się prawdziwa bitwa na cytaty literackie. Anna Sobecka (PiS) przypomniała z sejmowej trybuny ”antypolskie oblicze Czesława Miłosza”, cytując fragmenty twórczości poety: ”Dla Polski nie ma miejsca na tej ziemi” (”Rok Myśliwego”), ”Gdyby mi dali sposób, wysadziłbym ten kraj w powietrze” (”Rodzinna Europa”), ”Polska to ciemnogród” (”Prywatne obowiązki”). ”Podobnych zniewag Polski w twórczości Miłosza jest bardzo dużo” - podkreśliła Sobecka.

Jej koleżanka z klubu PiS, Krystyna Grabicka, pytała: ”Czy Sejm RP nie zna pisarzy i poetów bardziej zasługujących na oddanie im hołdu niż Czesław Miłosz, który, choć noblista, nienawidził Polaków, bo jak inaczej rozumieć stwierdzenie: "Polak musi być świnią, ponieważ Polakiem się urodził”? - mówiła posłanka PiS, cytując Miłosza: ”Mowa polska jest mową upodlonych, nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej niż innych narodów, mową konfidentów”. ”Czy godzi się oddawać honory człowiekowi, który szydzi z Polaków, ich patriotyzmu i bohaterów narodowych?” - pytała Grabicka.

Nie wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości okazali się jednak przeciwnikami Roku Miłosza. Aleksander Chłopek polemizował ze swoimi koleżankami z klubu, mówiąc: ”Każda wielkość jest kontrowersyjna i musimy o tym pamiętać. Każdy wielki polski poeta miał z polskością problemy”. Na poparcie tej tezy Chłopek przywołał cytaty z twórczości Stefana Żeromskiego i Cypriana Kamila Norwida, a także samego Miłosza.

100 rocznica urodzin poety została wpisana do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany ma być nie tylko w Polsce i na Litwie, ale też w USA, we Francji, w Chinach, Indiach, Izraelu, Rosji i w innych krajach. 

Na podstawie: PAP, BNS, tvn24.pl