Sejm przyjął ustawę o pisowni nielitewskich nazwisk


Fot. BNS
Sejm Litwy we wtorek, 18 stycznia, przyjął projekt ustawy o pisowni nazwisk, w tym nazwisk polskich. Ustawę w ostatnim głosowaniu poparło 82 posłów w 140-osobowym Sejmie. 37 opowiedziało się przeciwko, a trzech powstrzymało się od głosu. Ustawa wejdzie w życie po podpisaniu jej przez prezydenta.

 „To bardzo ważny krok, zarówno pod względem obrony praw człowieka, jak i polityki bezpieczeństwa, mając na uwadze nasze sąsiedztwo” – powiedziała przewodnicząca parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsen. Podkreśliła jednak, że „jest to przede wszystkim kwestia obrony godności człowieka”.

Doradca przewodniczącej Sejmu Aleksander Radczenko tłumaczy, że przyjęty dokument legalizuje pisownię nielitewskich nazwisk alfabetem łacińskim, czyli zezwala na używanie łacińskich liter „w”, „q” i „x”, których nie ma w litewskim alfabecie.

Wraz z przyjęciem ustawy rezygnuje się też z zapisu nielitewskich nazwisk w litewskim brzmieniu. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy, można będzie używać dwuznaków, na przykład „cz”, „rz”, albo poprawnego zapisu np. imienia „Anna”.

Za przyjęciem ustawy o pisowni nazwisk opowiedzieli się m.in. posłowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), chociaż jak podkreśla posłanka
Rita Tamašunienė - nie rozstrzyga ona definitywnie problemu pisowni nazwisk polskich, gdyż nie przywiduje możliwości użycia polskich znaków diakrytycznych.

Od kilku dziesięcioleci możliwości zapisywania nazwiska w formie oryginalnej w litewskich dokumentach tożsamości domagali się Polacy mieszkający na Litwie, a także obywatelki Litwy, które wychodzą za mąż za obcokrajowców.

Uprawomocnieniu zapisu nielitewskich nazwisk w formie oryginalnej sprzeciwia się część polityków i społeczeństwa litewskiego, która uważa, że zagraża to statusowi języka państwowego, czyli litewskiego.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśla, że „ten projekt ustawy nie będzie miał wpływu na zmianę alfabetu języka litewskiego", i przypomina, że już od kilku lat prawo do oryginalnego zapisu imienia i nazwiska osoby zainteresowane uzyskują w litewskich sądach.

Według minister w 2020 roku litewskie sądy uwzględniły 79 wniosków o zmianę nazwiska na formę oryginalną, w 2021 roku uwzględniono 45 wniosków, a obecnie w sądach jest 21 takich wniosków.

Na podstawie: lrt.lt, inf. wł. PAP