Sejm przyjął do omawiania poprawki dot. dekryminalizacji konopi


Fot. BNS
We wtorek, 28 czerwca, posłowie w pierwszym czytaniu zatwierdzili propozycję, zgodnie z którą za posiadanie niewielkich ilości konopi nie będzie już groziła odpowiedzialność karna, przewidziana została natomiast odpowiedzialność administracyjna. Stosowne projekty poprawek będą teraz omawiane w sejmowych komitetach. Drugie głosowanie w tej sprawie zaplanowano podczas jesiennej sesji sejmu.Za zmianami do Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych i Kodeksu Karnego, które zakładają dekryminalizację posiadania niewielkiej ilości konopi i ich produktów w pierwszym czytaniu głosowało 70 posłów, przeciwko było 46, wstrzymało się od głosu 10 parlamentarzystów.

Projekty poprawek do kodeksów będą teraz omawiane w sejmowych komitetach. Drugie głosowanie w tej sprawie zaplanowano podczas jesiennej sesji sejmu.

Poprawki zakładają, że za nielegalne posiadanie niewielkiej ilości konopi i ich produktów bez zamiaru ich dystrybucji będzie groziła odpowiedzialność administracyjna, a nie odpowiedzialność karna jak dotychczas.

Zgodnie z poprawkami posiadacze niewielkich ilości konopi byliby karani upomnieniem lub grzywną w wysokości od 30 do 250 euro. Za powtórne wykroczenie groziłaby grzywna w wysokości od 250 do 400 euro. We wszystkich przypadkach konopie i ich produkty byłyby konfiskowane.

Od odpowiedzialności administracyjnej byłyby zwalniane osoby, które dobrowolnie oddałyby posiadane konopie i ich produkty.   

Niniejsza próba dekryminalizacji posiadania niektórych narkotyków nie była pierwszą za tej kadencji sejmu – w listopadzie ubiegłego roku posłowie odrzucili stosowne poprawki. W 2018 roku sejm dwukrotnie odrzucił poprawki dot. dekryminalizacji posiadania niewielkiej ilości konopi.

Departament Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu na początku bieżącego roku podał, że rozpowszechnienie używania narkotyków na Litwie w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosło 1,5-krotnie.

Na podstawie: bns.lt