Sejm otworzył Rolandasowi Paksasowi drogę powrotu do polityki


Na zdjęciu: Rolandas Paksas, fot. BNS
We czwartek, 21 kwietnia, sejm Litwy przyjął poprawkę do Konstytucji ws. kandydowania w wyborach po procedurze impeachmentu. Zakończył w ten sposób trwające od ponad dziesięciu lat debaty dotyczące tzw. poprawki zdymisjonowanego prezydenta Rolandasa Paksasa. Za poprawką głosowało 134 posłów, 1 był przeciwko.
Było to drugie głosowanie w sprawie tej poprawki. Pierwsze odbyło się 18 stycznia br.

Głosowanie ws. poprawki do Konstytucji odbywa się dwukrotnie z trzymiesięczną przerwą i za każdym razem mają ją poprzeć co najmniej dwie trzecie składu poselskiego, tj. 94 posłów w 141-osobowym Sejmie RL.

Przyjęta poprawka do Konstytucji określa, że osoba usunięta ze stanowiska w drodze impeachmentu mogłaby być wybierana na stanowiska związane ze składaniem przysięgi po upływie co najmniej 10 lat od usunięcia. 

Poprawka do Konstytucji została przyjęta w celu wykonania decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wydanej w sprawie usuniętego ze stanowiska w drodze impeachmentu Rolandasa Paksasa przeciwko Litwie.  

W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że dożywotni zakaz udziału zdymisjonowanego prezydenta R. Paksasa w wyborach sejmowych jest nieproporcjonalny.       

Sejm niejednokrotnie próbował przyjąć odpowiednie poprawki do Konstytucji, które otworzyłyby R. Paksasowi drogę do udziału w wyborach, dotychczas jednak stale brakowało głosów.      

Komitet Ministrów nadzorujący wykonywanie orzeczeń trybunału w Strasburgu zastosował wobec Litwy z tego powodu tzw. wzmocnioną procedurę nadzoru.

R. Paksas został zdymisjonowany ze stanowiska prezydenta 6 kwietnia 2004 roku, tak więc przez ponad 18 lat nie mógł kandydować ani w wyborach prezydenckich, ani w wyborach sejmowych.

Sąd Konstytucyjny uznał wówczas, że R. Paksas złamał przysięgę i w sposób rażący naruszył Konstytucję, gdy w drodze wyjątku przyznał obywatelstwo Litwy sponsorowi swojej kampanii wyborczej Jurijowi Borisowowi.

Sąd wyjaśnił wówczas, że osoba usunięta ze stanowiskaw drodze impeachmentu dożywotnio nie może pełnić stanowisk, do pełnienia których wymagana jest przysięga konstytucyjna. Jak zaznaczył, zmienić to założenie może jedynie zmiana Konstytucji.

Na podstawie: bns.lt