Sejm: od lipca rekompensaty z tytułu wzrostu cen prądu i gazu


Fot. BNS
Od 1 lipca br. do 31 grudnia br. ze środków budżetu państwa częściowo będzie rekompensowany znaczny wzrost cen prądu i gazu dla mieszkańców i przedsiębiorstw. Stosowne poprawki do ustaw we czwartek, 12 maja, podjęli litewscy posłowie. Na ten cel przeznaczonych zostanie 570 mln euro.

Jeżeli chodzi o dostawy prądu, rekompensaty mieliby otrzymać wszyscy użytkownicy – zarówno kupujący prąd u dostawcy publicznego, jak i – u dostawców niezależnych oraz ci, którym zapewnione zostały dostawy gwarancyjne.

Wiceminister energetyki Inga Žilienė informowała wcześniej, że znaczna część kwoty wsparcia – około 370 mln euro – przeznaczona zostanie na pokrycie długu dostawcy publicznego „Ignitis”, natomiast pozostała kwota wsparcia w wysokości około 200 mln euro – rozdysponowana pomiędzy dostawców gazu ziemnego i prądu, z czego 165 mln euro przyznanych zostanie wyłącznie dostawcom prądu, w tym – dostawcom niezależnym.

Jak informowała I. Žilienė, „według bardzo szacunkowych obliczeń”, od 1 lipca br. subsydiowanie ceny prądu ma być na takim poziomie, by nie przekraczała ona 23 centów za kilowatogodzinę.

„W takim przypadku cena prądu w porównaniu do obowiązującej obecnie wzrosłaby o około 40 procent” – podkreśliła.

Cena gazu dla mieszkańców również miałaby wzrosnąć nie więcej niż o 40-50 procent.

Na podstawie: bns.lt