Sejm: nieletni nie będą mogli kupować biletów loteryjnych, kasjerki – ich oferować


Fot. BNS
Od 1 stycznia 2023 roku nieletni na Litwie nie będą mogli nabywać biletów loteryjnych. Gdyby zaistniały wątpliwości co do wieku nabywcy, handlowcy powinni poprosić go o okazanie dokumentu tożsamości. We wtorek, 28 czerwca, sejm przyjął stosowne poprawki do Ustawy o loteriach: za głosowało 88 posłów, 7 było przeciwko, 23 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.Oprócz tego, sejm zakazał kasjerkom w sklepach oferowania biletów loteryjnych nabywcom. Odrzucił propozycje grupy posłów, by zezwolić kasjerkom na oferowanie takowych biletów.

Sejm zmienił również wcześniejszą swoją decyzję i ostatecznie zakazał organizatorom loterii i dystrybutorom biletów loteryjnych oraz ich pracownikom zachęcania do udziału w loteriach i proponowania nabycia biletów w miejscach ich dystrybucji.

Zakaz ten nie obowiązuje, jeżeli bilety loteryjne dystrybuowane są za pośrednictwem internetu.

Obecnie wiek nabywców biletów loteryjnych nie jest ograniczany, a odebrać wygraną mogą osoby, które ukończyły 16 lat.

Na podstawie: bns.lt