SEB wypłaci pieniądze klientom banku Snoras


Fot. www.wilnoteka.lt
Jak donosi Ministerstwo Finansów Litwy, państwowa spółka Ubezpieczenie Lokat i Inwestycji zdecydowała o wyborze banku AB SEB, który osobom prywatnym wypłaci pieniądze z ubezpieczonych lokat. Zakłada się, że wszystkie swoje ulokowane w Snoras pieniądze odzyska 373,3 tys. osób prywatnych i 11,1 tys. spółek.
Wypłacaniem pieniędzy osobom fizycznym zajmą się inne komercyjne banki, które wyraziły chęć przejęcia funkcji bankrutującego Snoras. W okręgu wileńskim będzie to SEB bankas, w kowieńskim - AB Ūkio bankas, w kłajpedzkim - Danske bankas, w szawelskim - AB Šiaulių bankas, w poniewieskim - Nordea bankas, w olickim i mariampolskim - AB bankas Swedbank, w telszajskim i uciańskim - AB DNB bankas, w tauroskim - UAB Medicinos bankas.

Obecnie spółka Ubezpieczenie Lokat i Inwestycji we współpracy z bankami komercyjnymi opracowuje informacyjny system przekazania bazy danych klientów banku Snoras. Jak podkreśla minister finansów Ingrida Šimonytė, klienci nie muszą spieszyć do banku w celu wypełnienia jakichkolwiek formularzy. Wszelkie informacje dotyczące klientów i ich ulokowanych pieniędzy banki otrzymają za pośrednictwem spółki państwowej Ubezpieczenie Lokat i Inwestycji.

Ogółem państwo będzie musiało wypłacić mieszkańcom 4,1 mld litów lokat. W Funduszu Ubezpieczenia Lokat, gdzie gromadzone były pieniądze przez wszystkie banki komercyjne na Litwie, jest 1,7 mld litów. Brakującą sumę - 2,4 mln litów - pokryje państwo. Łączna suma lokat osób prywatnych i fizycznych sięga 5,6 mld litów. Niewykluczone, że pozostałych pieniędzy - nieubezpieczonych lokat na sumę około 1,5 mld litów - już nie uda się klientom odzyskać.

Zwrot pieniędzy ma się rozpocząć 22 grudnia, o ile termin nie zostanie przesunięty o dziesięć dni. Zgodnie z ustawą, swoich ubezpieczonych lokat nie odzyskają: administrator banku, szefowie filii bankowych, członkowie Rady i Zarządu banku, akcjonariusze banku mający ponad 5 procent akcji Snoras, a także ich dzieci, małżonkowie oraz bliscy krewni.

Na podstawie: lrt.lt