„Samotność, cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza


Fragment plakatu organizatorów „Samotność, cóż po ludziach”
Polski Teatr Studio w Wilnie zaprasza na spektakl „Samotność, cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza, który odbędzie się 24 stycznia o godz. 14.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie i 26 stycznia o godz. 12.00 w Gimnazjum w Zujunach.

Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok bardzo często doświadczali uczucia niezrozumienia, a co za tym idzie samotności. Uczucie to jest aktualne także dzisiaj, w czasach „wielkiej” globalizacji i postępu, szczególnie gdy znowu jeden z Narodów Rzeczypospolitej Obojga Narodów – Ukraińcy, walczą o swój byt z odwiecznym wrogiem naszym – Rosją.

Ważnym momentem owego scenariusza jest Improwizacja Bohatera. Monolog Konrada ma miejsce w celi klasztoru bazylianów w Wilnie, zmienionego w więzienie carskie. Stanowi kwintesencję poety-wieszcza i poezji romantycznej, jednocześnie zarysowując kryzys romantycznej koncepcji poezji. Ukazuje sprzeczność: bohater chce się zbratać z rodakami, lecz jednocześnie domaga się od Boga władzy Jemu równej nad narodem, której to chce użyć dla uszczęśliwienia narodu i człowieka.

„Samotność, cóż po ludziach” – słowa te wypowiedział w Wielkiej Improwizacji główny bohater III części „Dziadów”, Konrad.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy 2022”.

Parnerzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Reżyseria: Lilija Kiejzik
Adaptacja: Monika Beata Urbanowicz, Alwida A. Bajor
Akompaniament: Rūta Naruševič„Samotność, cóż po ludziach” wg III części „Dziadów” Adama Mickiewicza
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, Gimnazjum w Zujunach
24, 26 stycznia 2023 r.
Bilety: +37065553370 +37065264608
Data: 
24.01.2023 - 14:00 - 26.01.2023 - 14:00