Samorządy zatwierdziły budżety na rok 2014


Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, fot. vrsa.lt
Samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego zatwierdziły swoje budżety na rok 2014. W porównaniu z rokiem 2013 mają więcej pieniędzy, ale większe są wydatki. Podobnie jak w latach ubiegłych największe wydatki będą na system edukacji.
Budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego na 2014 rok wynosi 208075,2 tys. litów. Są to planowane dochody, specjalna dotacja docelowa, dochody z programu ochrony środowiska, miejscowe opłaty na realizację programu nieczystości komunalnych, wpływy spółek budżetowych oraz 15700,0 tys. litów z tytułu pożyczki, która zostanie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych. W 2014 roku w budżecie Samorządu Rejonu Wileńskiego przewidziane zostały między innymi środki na remont budynku Gimnazjum w Pogirach. 

Dyskusje w sprawie budżetu były ostre. Radni należący do opozycji stwierdzili, że samorząd niepotrzebnie trwoni pieniądze budżetowe na dopłaty za ogrzewanie i zimną wodę. Od kilku lat Samorząd Rejonu Wileńskiego z własnych środków pokrywa część kosztów produkcji energii cieplnej i zimnej wody. Zdaniem władz samorządu w dobie kryzysu jest to znacząca pomoc dla mieszkańców rejonu. Większością głosów radnych Samorządu Rejonu Wileńskiego subsydia na ogrzewanie i zimną wodę będą obowiązywały również w 2014 roku.

Budżet Samorządu Rejonu Solecznickiego w 2014 roku wynosi 80599,7 tys. litów i jest o ponad 6 mln litów większy niż w 2013 roku. Środki finansowe zostały rozdysponowane na 10 programów. Najwięcej pieniędzy, jak co roku, przeznaczono na funkcjonowanie oświaty. Finansowanie systemu oświaty pochłonie 51,9 procent budżetu samorządu. Na drugim miejscu pod względem wysokości finansowania są sprawy socjalne, następnie - wydatki na realizowanie zadań delegowanych przez państwo. Ponad 4 mln litów solecznicki samorząd przeznaczy na Program Rekreacji, Kultury i Religii, ponad 2 mln litów - na Program Mieszkalnictwa i Gospodarki Komunalnej, ponad 1 mln litów - na utrzymanie porządku publicznego, 180 tys. litów - na ochronę środowiska.  

Na podstawie: vrsa.lt, salcininkai.lt