Samorząd ze znakiem jakości


Jak zaznacza Władysław Kondratowicz, system zarządzania jakością ma być wdrożony do końca bieżącego roku, fot. "Tygodnik Wileńszczyzny"
Urzędnicy Samorządu Rejonu Wileńskiego będą pracowali zgodnie z międzynarodowymi normami jakości. W roku 2009 podstołeczny samorząd rozpoczął prace nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001.
„Głównym celem tego projektu jest usprawnienie wewnętrznej pracy samorządu, polepszenie jakości usług świadczonych przez urząd, np. wydawanie dokumentów, szybkie reagowanie na potrzeby petentów, jakościowa obsługa klientów” – powiedział Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Inwestycji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Zarządzanie jakością obejmie zarówno administrację samorządu, jak i wszystkie starostwa. To oznacza, że urzędy będą pracowały lepiej niż dotychczas. Jakie korzyści będą z tego mieli mieszkańcy rejonu? Wprowadzenie systemu jakości przyczyni się do uporządkowania wewnętrznych procesów w administracji, poprawienia i przyśpieszenia pracy urzędników. Szybciej będą rozpatrywane sprawy interesantów.

Zarządzanie jakością będzie obejmowało wiele procesów. Usprawnione zostaną procedury publicznych przetargów, zarządzania projektami, bo jak zaznaczył Władysław Kondratowicz, terminy wykonania prac zazwyczaj się przedłużały, natomiast po wprowadzeniu międzynarodowych norm jakości wszelkie projekty będą realizowane szybciej. (Obecnie samorząd realizuje ponad 50 projektów). Ulepszony ma zostać proces rozpatrywania podań i skarg petentów, co jest szczególnie ważne dla mieszkańców. W samorządzie i starostwach zostaną wprowadzone jednakowe standardy systemu obsługi klienta. Dąży się do tego, by interesant przyszedł do urzędu, złożył potrzebne dokumenty w jednym miejscu i w jak najkrótszym czasie (krajowy standard – 20 dni) otrzymał odpowiedź również w tym samym miejscu.

Ułatwić oraz skrócić czas obsługi interesantów pomoże rozwój ofert e-usług dla interesantów (wprowadzenie do administracji publicznej elektronicznego systemu usług dla klientów, czyli załatwianie wielu spraw przez Internet). System jakości obejmie również proces informowania społeczeństwa o działalności samorządu. Sprawne komunikowanie się z mieszkańcami będzie urzeczywistniane przez aktywną pracę urzędu z mediami oraz stronę internetową samorządu. Ważne, by mieszkańcy wiedzieli, co aktualnie się dzieje w urzędzie i jakie projekty są realizowane.
Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje dopełnić wdrażania systemu zarządzania jakością w końcu bieżącego roku. Zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny, który wykaże, czy urząd jest przygotowany do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Gdy wszystkie wymagania normy ISO zostaną spełnione, niezależna akredytowana jednostka przeprowadzi audyt certyfikacyjny i na podstawie jego wyników przyjmie decyzję o przyznaniu Samorządowi Rejonu Wileńskiego certyfikatu ISO 9001 – będącego rozpoznawalnym na całym świecie znakiem jakości.

Projekt „Stworzenie systemu zarządzania wewnętrzną jakością Samorządu Rejonu Wileńskiego i zapewnienie sprawniejszej działalności” jest finansowany ze społecznych funduszy Europy i budżetowych środków samorządu według środka „Inicjatywy jakości usług publicznych” 4 priorytetu „Wzmocnienie możliwości administracyjnych i zwiększenie efektywności administrowania publicznego” programu działań rozwoju zasobów ludzkich. Kosztorys projektu wynosi 450.000,00 Lt.

Na podstawie: "Tygodnik Wileńszczyzny"