Samorząd Wilna ma nową koalicję


Fot. madeinvilnius.lt
W siedzibie Samorządu Miasta Wilna przedstawiciele czterech sił politycznych podpisali dziś, 11 kwietnia, porozumienie w sprawie utworzenia koalicji rządzącej. Będzie to największa koalicja w ciągu ostatnich 30 lat – złożona z 38 radnych na 51 miejsc w stołecznej radzie.

Nową koalicję rządzącą w Radzie Samorządu Miasta Wilna utworzą cztery siły polityczne: Komitet Remigijusa Šimašiusa „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!” (Za Wilno, z którego jesteśmy dumni!, 18 mandatów), Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (9 mandatów), Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin i Alians Rosjan (6 mandatów) oraz Partia Pracy (5 mandatów).

Mer będzie miał trzech zastępców. Vytautas Mitalas z jego komitetu będzie odpowiedzialny za oświatę, rozwój miasta, gospodarkę, sprawy socjalne, projekt kulturalny „Wilno 700” oraz Narodową Salę Koncertową. Edyta Tamošiūnaitė z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin pozostanie wicemerem, ale w nowej koalicji odpowiadać będzie za opiekę zdrowotną, edukację przedszkolną i nieformalną, kulturę i bezpieczeństwo. Trzecim wicemerem będzie członek frakcji Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów Valdas Benkunskas, który będzie zajmować się sprawami dotyczącymi sportu i zdrowia, ciepła i energetyki, gospodarki odpadami, administracji budynków mieszkalnych, wody i ścieków.

„Życzę nowej koalicji Rady Miasta Wilna ambitnego i pomyślnego kontynuowania rozpoczętych prac oraz pokonywania nowych wyzwań dla dobra wilnian” – powiedziała E. Tamošiūnaitė.

Szefem administracji pozostanie zajmujący dotąd to stanowisko Povilas Poderskis. Koalicjanci zdecydowali również, że jego zastępcami będą przedstawiciele trzech ugrupowań: „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!”, Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów oraz koalicji AWPL i Aliansu Rosjan „Związek Chrześcijańskich Rodzin”.

Koalicjanci podzielili się także stanowiskami przewodniczących komitetów. Polska partia odpowiadać będzie za sprawy zdrowia i sportu. Komitetem ds. Oświaty i Kultury kierować będzie członek Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów.  

„Zaufanie wyborców wobec naszego komitetu i mnie stworzyło podstawę, na której budujemy nową koalicję – ciągłość prac poprzedniej kadencji oraz nowych ambicji dla Wilna. Cztery lata to długi czas dla jakiejkolwiek koalicji, ale jestem przekonany, że mamy szczególnie korzystne możliwości. Dobrą pozycję startową, zgromadzone doświadczenie i najważniejsze – jeszcze większą chęć przekształcenia Wilna w jeszcze lepsze miasto, realizując projekty o historycznym znaczeniu” – powiedział mer Remigijus Šimašius po podpisaniu umowy koalicyjnej.

Jednym z najważniejszych punktów programu nowej koalicji będą m.in. działania na rzecz oświaty, poprawa komunikacji w mieście, przekształcenie rejonów sypialnych przez poprawę starej i wprowadzenie nowej infrastruktury, przekształcenie rejonu dworca i południowej części centrum miasta, zwiększenie atrakcyjności Wilna dla turystów i inwestorów, obniżenie cen ciepła, promocja kreatywności miejskiej.   

W opozycji znajdą się Koalicja Artūrasa Zuokasa i wilnian „Laimingas Vilnius” (Szczęśliwe Wilno, 10 mandatów) oraz Litewski Związek Chłopów i Zielonych (3 mandaty).

Łącznie w kadencji na lata 2019–2023 będzie zasiadało 30 mężczyzn i 21 kobiet. Pierwsze posiedzenie rady w nowym składzie odbędzie się 24 kwietnia.

Na podstawie: vilnius.lt, madeinvilnius.lt