Samorząd usunął tablicę poświęconą poetce Valerii Valsiūnienė


Fot. madeinvilnius.lt
Zmiana nazwy al. Kazysa Škirpy i zdjęcie tablicy poświęconej Jonasowi Noreice to nie koniec samorządowej walki z upamiętnieniem kontrowersyjnych litewskich postaci. We wtorek, 6 sierpnia, rano ze ściany budynku na Zwierzyńcu przy ul. Vytauto 3 zdemontowano tablicę poświęconą poetce Valerii Valsiūnienė, która w czasach sowieckich współpracowała z KGB.Decyzję samorządu o zdjęciu tablicy poświęconej Valerii Valsiūnienė potwierdził rzecznik prasowy mera Aleksandras Zubriakovas. Jak poinformował, wpłynął na nią fakt współpracy poetki z KGB.

Przed wybuchem II wojny światowej Valeria Valsiūnienė była nauczycielką, należała do Litewskiego Związku Skautów oraz Litewskiego Związku Narodowców. 15 czerwca 1941 roku została zesłana do Obwodu Krasnojarksiego i tam zwerbowana przez KGB. Po powrocie na Litwę została przyjęta do Związku Pisarzy, nawiązała kontakty z osobami ze środowiska antysowieckiego. Zebrane przez nią informacje przyczyniły się do wydania ponad 40 członków ruchu oporu antysowieckiego, związanych z Litewską Radą Narodową.

Była także wymieniana w innych dokumentach agenturalnych skierowanych przeciw katolickiemu duchowieństwu i inteligencji. Do sieci agentów KGB należała aż do swojej śmierci w 1955 roku.

Wśród wydanych przez poetkę osób był także jeden ze współtwórców Rady Jonas Noreika – Generał Vėtra. Poświęcona mu tablica pod koniec lipca została zdemontowana ze ściany Biblioteki Wróblewskich na mocy decyzji mera Remigijusa Šimašiusa. Polityk motywowała ją udziałem J. Noreiki w tworzeniu szawelskiego getta w czasie II wojny światowej i jego kolaboracją z Niemcami.

R. Šimašius podkreślił, że poetka z własnej woli wydawała obywateli Litwy, rujnujący tym samym ich życia. „Czy naziści, czy sowieci – cierpienie ludzi wywołane współpracą z którymkolwiek z tych reżimów nie może byś usprawiedliwione żadnymi trudnymi okolicznościami” – w oficjalnym komunikacie samorządu cytowany jest mer Wilna.

Decyzję o zdjęciu tablicy podjęła samorządowa Komisja ds. Nazw, Pomników i Tablic Pamiątkowych, złożona z historyków, polityków, specjalistów ds. rozwoju miasta oraz przedstawicieli związków malarzy i architektów.

Na podstawie: BNS, madeinvilnius.lt