Samoobsługowa odprawa bagażu – również na wileńskim lotnisku


Fot. madeinvilnius.lt
Samoobsługowe kioski do odprawy bagażowej mają się pojawić na lotnisku w Wilnie. Przedsiębiorstwo państwowe Litewskie Porty Lotnicze (Lietuvos oro uostai) ogłosiło dwa przetargi publiczne na wyłonienie wykonawcy, który zainstalowałby w Wileńskim Porcie Lotniczym spełniający standardy międzynarodowe samoobsługowy system odprawy bagażowej oraz samoobsługowe kioski do odprawy bagażowej. Realizacja tego projektu ma zwiększyć przepustowość bagażu na lotnisku prawie trzykrotnie – z 900 do 2400 jednostek na godzinę.

Wprowadzenie największych nowości planowane jest w terminalu odlotów wileńskiego lotniska, które ma otworzyć podwoje pod koniec 2022 roku.

„W ciągu kilku ostatnich lat liczba pasażerów w samym tylko Wileńskim Porcie Lotniczym wzrosła o ponad 50 procent. Planujemy utrzymanie takiego tempa wzrostu pasażerów, dlatego właściwe zarządzanie bagażem nabiera większego znaczenia – odnowione systemy kontroli bagażu przyczynią się do zwiększenia przepustowości lotniska, wygodnej i operatywnej obsługi zwiększonych potoków pasażerów. Pomocny w tym będzie również spełniający wszelkie wymogi międzynarodowy system kontroli bagażu w nowym terminalu odlotów” – podkreśla kierownik Wileńskiego Portu Lotniczego Dainius Čiuplys.

Wraz z wdrożeniem nowego systemu zarządzania bagażem realizowany będzie również rozwój samoobsługowych kiosków do odprawy bagażowej. W nowym terminalu odlotów wileńskiego lotniska zostaną zainstalowane zintegrowane z nowym systemem zarządzania bagażem samoobsługowe kioski do odprawy bagażowej. Będzie to kolejny krok w kierunku cyfryzacji wileńskiego lotniska.

Dodatkowo przedsiębiorstwo Litewskie Porty Lotnicze nabędzie również urządzenia do kontroli niestandardowych bagaży w Kowieńskim Porcie Lotniczym. Na tym lornisku, rozwijającym się ostatnio w szybkim tempie, prowadzone będą prace również z zakresu odnowy infrastruktury lotniska, poszerzony ma być terminal pasażerów.   

Przypomnimy, w grudniu minionego roku Wileński Port Lotniczy ogłosił otwarty przetarg na wybór wykonawcy budowy nowego dwupiętrowego terminalu odlotów pasażerów. Dokładna kwota inwestycji na realizację projektu będzie znana po sfinalizowaniu przetargu. 

Powierzchnia nowego terminalu wyniesie 14,4 tys. metrów kwadratowych, ogólna zaś powierzchnia terminali pasażerskich Wileńskiego Portu Lotniczego wzrośnie o jedną trzecią, przepustowość pasażerów z kolei zwiększy się dwukrotnie – od 1,2 tys. do 2,4 tys. pasażerów w ciągu godziny. 

Jednocześnie z budową nowego terminalu realizowana będzie również reorganizacja mieszczącej się przy wjeździe do portu lotniczego infrastruktury transportowej: odnowione zostaną sieci inżynieryjne, wymieniona będzie nawierzchnia, ustawione zostaną wiaty i powstanie nowy schemat ruchu transportowego. Na wykonanie wszystkich tych prac Wileński Port Lotniczy ogłosił już otwarty przetarg i obecnie poszukuje najodpowiedniejszego partnera.

Najnowszy terminal odlotu pasażerów wybudowany zostanie pomiędzy istniejącym a budowanym obecnie terminalem dla VIP.

Na podstawie: madeinvilnius, ELTA