Rząd zaprezentował projekty sześciu reform


Siedziba rządu Litwy, fot. lrv.lt
Wyższe zarobki i emerytury, więcej innowacji oraz dogodniejsze warunki prowadzenia biznesu - podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek, 16 kwietnia w Wilnie premier Saulius Skvernelis wraz z przedstawicielami rządu zaprezentował projekty sześciu reform strukturalnych w zakresie podatków, emerytur, oświaty, zdrowia, innowacji oraz walki z szarą strefą. Zdaniem szefa rządu są to sprawy, o których mówi się od dawna, dotąd jednak brakowało woli politycznej dla ich wdrożenia.

Pierwsza zmiana dotyczyć ma wstrzymania odprowadzania części składek Sodry na drugi filar emerytalny. Ci, którzy będą chcieli nadal wpłacać na niego środki, będą mogli przekazać na ten cel 4 proc. swojego wynagrodzenia, zaś państwo dołoży kolejne 2 proc. średniej pensji krajowej. Rządzący przewidują, że w ten sposób pracownicy otrzymają co najmniej 50 proc. swojego wynagrodzenia. Wysokość emerytur ma w latach 2019–2020 wzrastać średnio o 23 euro rocznie. Łącznie do 2020 roku (licząc od 2017 r.) wzrośnie ona ogółem o 110 euro.  

W nowy system liczenia emerytur włączeni zostaną automatycznie wszyscy pracujący przed ukończeniem 40. roku życia. Reforma przewiduje jednak możliwość zrezygnowania z niego. Ci, którzy zdecydują się na odprowadzanie 4 proc. wynagrodzenia na drugi filar, będą mogli skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych. Dotyczyć to będzie również pracodawców gromadzących te środki na rzecz pracownika.

Celem reformy edukacji ma być zmniejszenie różnic pomiędzy uczniami z prowincjonalnych i wielkomiejskich szkół. Zwiększy się liczba miejsc na dodatkowych zajęciach i kółkach zainteresowań (o 26 tys.), powstanie 10 centrów nauki, technologii i twórczego kształcenia. Rząd planuje przyciągnąć do szkół więcej młodych nauczycieli, których średnia pensja już od przyszłego roku ma wynieść 1000 euro. Wzrosną także stypendia doktoranckie. 150 najsłabszych placówek otrzyma ponadto dodatkową pomoc ze strony państwa w rozwiązywaniu problemów.

Jak obiecuje rząd, wzrosną także wynagrodzenia lekarzy. Jednocześnie zwiększy się dostępność długoterminowej opieki medycznej oraz zmniejszą kolejki do lekarzy rodzinnych i specjalistów. Większy nacisk ma zostać położony na usługi mobilne i rozwój telemedycyny.

Planowana jest także reforma systemu podatkowego, w której dotychczas dużym problemem było wysokie opodatkowanie pracowników. Rząd deklaruje wprowadzenie dochodów wolnych od podatku, które pozwolą zwiększyć średnie dochody. Składka na ubezpieczenie społeczne zmniejszy się o 2 proc., dzięki czemu średnia pensja w 2019 roku wzrośnie o 46 euro.

Rząd obiecuje również poprawę warunków dla legalnej działalności, co ma pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie szarej strefy ekonomicznej. Raz w ciągu 6 miesięcy będzie można bez żadnych dodatkowych kar zapłacić „zapomniane” podatki. Dzięki dodatkowym zmianom w przepisach rząd planuje wydobyć z szarej strefy w przyszłym roku nawet 200 mln euro.

W rządowym planie reform poświęcono także więcej uwagi innowacjom i innowacyjności. Poprzez promowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii rząd zamierza przyczynić się do zwiększenia zarówno PKB, jak i wynagrodzeń. Zmiany mają dotknąć jedną szóstą litewskich przedsiębiorstw.

Na przeprowadzenie wszystkich reform rząd planuje przeznaczyć 600 mln euro.

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė nie skomentowała na razie propozycji reform. „To tylko podane do dyskusji publicznej projekty reform, a nie ostateczne propozycje. Dlatego z ich oceną prezydent się nie spieszy” – poinformowała służba prasowa Urzędu Prezydenta. 

Na podstawie: BNS, lrv.lt