Rząd zaakceptował centralizację zapisów do szkół


Fot. smm.lrv.lt
Rząd przyjął propozycję projektu zakładającego, że zapisy do szkół państwowych i samorządowych będą się odbywać za pośrednictwem scentralizowanego systemu elektronicznego – poinformowało Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu. Zmiana ma obowiązywać od 2022 roku.

Zdaniem ministerstwa centralizacja zapisów do szkół zapewni większą przejrzystość, zmniejszy prawdopodobieństwo korupcji oraz stronniczości. Odnowione i połączone państwowe systemy informacyjny oraz rejestracyjny pozwolą na składanie wniosków drogą elektroniczną, co – w opinii urzędników – zapewni sprawiedliwe rozmieszczenie dzieci w szkołach. Zwiększy to także szanse dla wszystkich na dostęp do edukacji wysokiej jakości.

Po zatwierdzeniu projektu centralizacji zapisów w całym kraju wróci on do sejmu, gdzie posłowie będą nad nim dalej pracować. Będą musieli m.in. zdecydować, jakie konkretnie zadania zostaną scentralizowane w systemie elektronicznym. Mogą to być np. składanie wniosków, tworzenie list uczniów i zatwierdzanie spisów osób przyjętych, informacje o przyjęciu do szkoły, zaproszenie do podpisania umowy czy baza danych uczniów.

Obecnie elektroniczny system rejestracji do placówek edukacyjnych w samorządach nie jest obowiązkowy. Taki sposób zapisów do przedszkoli i szkół ogólnokształcących wdrażany jest na terenie 9 samorządów, w tym m.in. w Wilnie. Dodatkowe 20 korzysta z elektronicznego systemu rejestracji dzieci do przedszkoli.

Państwowy Urząd Kontroli opublikował we wrześniu 2018 roku raport „Czy wykorzystujemy możliwości edukacji przedszkolnej, aby zapewnić dzieciom bardziej pomyślną przyszłość”, w którym opisał dostępność usług edukacji przedszkolnej w litewskich samorządach. Z zebranych przez urząd informacji wynikało, że takie możliwości ma tylko część dzieci: dostępność edukacji przedszkolnej w poszczególnych samorządach wahała się od 14 do 67 procent. W 9 samorządach brakowało miejsc w przedszkolach, a w 30 wolne miejsca były jedynie w przedszkolach oddalonych od miejsca zamieszkania. Jednocześnie samorządy nie posiadały wiarygodnych informacji dotyczących liczby dzieci i ich wieku, mieszkających na terenie danej jednostki administracyjnej.

Scentralizowany system zapisów do szkół miałby wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Na podstawie: smm.lrv.lt, ELTA