Rząd wprowadza Kartę Budowlaną


Fot. wilnoteka.lt
Rząd chce wprowadzić obowiązkowe identyfikatory dla branży budowlanej. Każda osoba pracująca na budowie będzie musiała posiadać specjalną kartę z kodem indentyfikacyjnym. Ma to zapobiegać pracy na czarno, dumpingowi socjalnemu, nielegalnej migracji zarobkowej itp. Kary za pracę bez karty mają sięgać kilku tysięcy euro. Rząd zaaprobował już projekt, ale decyzję musi jeszcze potwierdzić sejm.

„Skorzystają na tej zmianie wszyscy: pracownik posiadający kod identyfikacyjny będzie miał gwarancję uczciwego wynagrodzenia za pracę, pracodawca będzie mógł bardziej efektywnie zarządzać, związki zawodowe będą miały narzędzie zapewniające prawa pracowników, natomiast instytucje państwowe będą mogły przewidzieć sytuacje ryzykowne, zidentyfikować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy, zapobiegać nadużyciom” – cele wprowadzanych zmian tłumaczy minister opieki społecznej i pracy Linas Kukuraitis.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort opieki społecznej i pracy, każdej osobie pracującej na budowie będzie przypisany kod, informacje na temat placu budowy i pracujących tam osób będą wprowadzone do systemu informacyjnego. Wgląd do tego systemu będą mieli sami pracownicy i ich pracodawcy, ale też Inspekcja Pracy, Inspekcja Podatkowa, Służba do Spraw Badań Przestępstw Finansowych, policja i Inspekcja Planowania Terytorium i Budownictwa.

Szacuje się, że rocznie przez branżę budowlaną przepływa około 500-700 mln euro brudnych pieniędzy. Co czwarty spośród około 95 tys pracujących na budowach należy do grona tzw. ryzykownych podatników. Co piąty otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego. Nielegalnie pracuje około 22-23 tys. osób.

Projekt rządu jest krytycznie oceniany przez Litewskie Zrzeszenie Budowlańców. Prezes tej organizacji Dalius Gedvilas uważa, że nie ma potrzeby tworzenia czegoś nowego, tym bardziej, że coś takiego już istnieje – od lipca 2018 r. Zrzeszenie prowadzi system STATREG – własną ewidencję osób legalnie pracujących w branży budowlanej.

W rządowym projekcie przewidziane zostały kary za nielegalną pracę na budowie. W przypadku pracownika może to być grzywna w wysokości od 500 do 1100 euro, za powtórne naruszenie przepisów – od 1100 do 2550. Pracodawca musiałby za każdego pracownika zapłacić od 800 do 1200 euro, za powtórne naruszenie – od 5 do 7 tys. euro.

Jeśli sejm zaakceptuje projekt, zmiany wejdą w życie od 1 listopada 2020 roku. Na wdrożenie systemu ewidencji budowlańców z budżetu państwa trzeba będzie przeznaczyć 1,5 mln euro.

Na podstawie: BNS, ELTA