Rząd przeznaczył 1,75 mln euro na organizację wizyty papieża na Litwie


Papież Franciszek, fot. popieziausvizitas.lt
Planowana we wrześniu br. wizyta papieża Franciszka na Litwie będzie kosztowała budżet państwa około 1,75 mln euro – wstępne koszty ogłosił Rząd RL. Ojciec Święty przybędzie do Wilna 22 września. W programie 2-dniowego pobytu są spotkania z młodzieżą oraz duchowieństwem, msza św. w kowieńskiej Santoce, modlitwa w Ostrej Bramie i wizyta w Muzeum Ludobójstwa.Rząd Litwy rozdysponował środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wizytą papieża Franciszka na Litwie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzyma około 1,2 mln euro, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – około 248 tys. euro, Samorząd Miasta Wilna – 109 tys.euro, Samorząd Miasta Kowna – 163 tys. euro. Około 28 tys. euro otrzyma Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

„Wskazane kwoty są wstępne i będą jeszcze korygowane na podstawie przygotowanego przez grupę roboczą dla Ministerstwa Finansów kosztorysu wydatków związanych z wizytą papieża na Litwie w dniach 22–23 września 2018 r.” – poinformował kanclerz rządu Algirdas Stončaitis.

Kanclerz rządu został mianowany szefem grupy roboczej, która ma ocenić, czy kosztorys przedstawiony przez różne instytucje państwowe odpowiedzialne za organizację wizyty oraz kurię wileńską jest uzasadniony i racjonalny.

Gabinet Ministrów zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Kancelarii Rządu RL włączyć się do organizacji pobytu papieża Franciszka na Litwie.

Ojciec Święty przyleci do Wilna w sobotę, 22 września przed południem. Około godz. 11.30 planowane jest oficjalne powitanie na lotnisku wileńskim. Następnie pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie spotka się z prezydent Dalią Grybauskaitė, przedstawicielami władz i społeczeństwa Litwy oraz korpusem dyplomatycznym.

Po południu papież uda się do Kaplicy Ostrobramskiej, a później na placu Katedralnym odbędzie się spotkanie z młodzieżą.

Niedzielę, 23 września, spędzi w Kownie, gdzie odprawi mszę św. w parku w Santoce w Kownie, a w bazylice archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kownie spotka się z księżmi, zakonnikami i zakonnicami oraz seminarzystami. Wieczorem, po powrocie do Wilna, zwiedzi Muzeum Ofiar Ludobójstwa, będzie się tam modlił za ofiary totalitaryzmów. Z Wilna papież Franciszek uda się na Łotwę i do Estonii.

Na podstawie: lrv.lt, vilnensis.lt