Rząd przeznaczy 583 mln euro na remonty i budowę dróg


Fot. wilnoteka.lt
W tym roku na remonty i budowę dróg regionalnych rząd przeznaczy 114 mln euro. Fundusz Programu Nadzoru i Rozwoju Dróg jest o 2 procent większy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Budżet drogowy na 2020 r. rząd zamierza zatwierdzić w środę, 29 stycznia.
Minister komunikacji Jarosław Narkiewicz przedstawił plany rządu odnośnie funduszu drogowego podczas posiedzenia zarządu Zrzeszenia Samorządów Litwy.

W ubiegłym tygodniu media informowały, że budżet przeznaczony na ten cel będzie niższy o niemal jedną trzecią niż przed rokiem, a na zwiększone finansowanie mogą liczyć jedynie samorządy rejonów wileńskiego i trockiego.

Minister zaznaczył jednak, że były to wstępne szacunki, „wariant roboczy”.

W 2020 r. na drogi rząd przeznaczy 583 mln euro, w tym 155,2 mln na drogi lokalne. „Chodzi o to, jak te pieniądze zostaną rozdysponowane. W trakcie analizowania – a wszystko odbywało się bardzo intensywnie, braliśmy pod uwagę możliwości wykonania prac, współpracę, potrzeby – doszliśmy do wniosku, że to właśnie samorządy powinny otrzymać większą kwotę, gdyż są one w stanie wykorzystać te pieniądze i zrealizować projekty, których ludzie oczekują” – powiedział Jarosław Narkiewicz.

Szef resortu komunikacji zaznaczył, że wszystkie samorządy otrzymają więcej pieniędzy, ale o dodatkowe 2 proc. mogą się ubiegać te zamieszkałe przez mniejszości narodowe i otaczające duże miasta. „Są to nie tylko rejony wileński i trocki, lecz również wiele innych” – dodał.

142 mln euro, które pierwotnie miały być przeznaczone na fundusz drogowy decyzją sejmu ostatecznie zostaną wydane na zwiększenie tzw. pieniędzy na dziecko i inne świadczenia społeczne.

Na podstawie: BNS, sumin.lrv.lt