Rząd: pieniądze na dziecko – 50 euro miesięcznie


Fot. Europejski Bank Centralny
Rząd zgodził się na zwiększenie tzw. „pieniędzy na dziecko” do 50 euro. Stosowana decyzja została podjęta we wtorek, 16 października. Jeżeli sejm ją zatwierdzi, większe świadczenia na dzieci miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.Obecnie comiesięczne świadczenie dla wszystkich rodziców i opiekunów wychowujących dzieci do 18. roku życia (lub do 21 lat, jeżeli dziecko się uczy w szkole ogólnokształcącej) wynosi po 30 euro na każde dziecko.

Zmiany do ustawy o świadczeniach na dzieci zakładają również wypłacanie dodatkowych 20 euro na dzieci z rodzin wielodzietnych i nisko uposażonych.

Oprócz tego – odwrotnie niż dotychczas – dzieci w wieku 16–18 lat będą mogły same otrzymywać rzeczone świadczenie, jeżeli są w związku małżeńskim bądź są emancypowani, tzn. zadeklarowali prawnie swą samodzielność.

Jeżeli sejm przyjmie poprawki, wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy podaje, że na podwyżkę świadczeń na dzieci będzie trzeba dodatkowo 130,2 mln euro, zaś ogółem na te świadczenia – 350,7 mln euro.

Jeżeli natomiast rodzina jest wielodzietna, otrzymuje dodatki miesięczne. Świadczenie wynosi 58,5 euro na dziecko do dwóch lat oraz 45,2 euro – na starsze dzieci.

Dodatkowe świadczenia otrzymają również rodziny o niskich dochodach. Jeżeli dochody na jednego członka rodziny są mniejsze niż 183 euro, ogólna kwota świadczenia na dziecko do dwóch lat wynosi 58,5 euro i 45,2 euro w przypadku starszych dzieci. 

Na podstawie: bns.lt