Ryszard Jan Kuźmo: o książce "Wilnianie bohaterami swojego życia"


Fot. Wilnoteka.lt
Wydana niedawno pozycja pt. "Wilnianie bohaterami swojego życia" powstała z inicjatywy śp. Stefanii Kuźmo. Książka, której ostateczną wersję przygotował rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie - Ryszard Jan Kuźmo, miała swoją premierę w sobotę, 30 września. Pozycję można obecnie nabyć w Domu Polskim. Wkrótce biografie wilnian, którzy wykazywali się bohaterstwem na co dzień, będą też dostępne w źródłach internetowych.

"Wilnianie bohaterami swojego życia" to już czwarta książka wydana przez Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku W Wilnie. Ryszard Jan Kuźmo krótko przypomina o pozycjach, które uniwersytet ma na swoim koncie dotychczas. Należą do nich "Impresje poetyckie", "Losy słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie" i "Nauka to potęgi klucz". Najnowsza, czwarta książka, której ostateczną wersję zaproponował Ryszard Jan Kuźmo, jest wynikiem 7-letniej pracy. "Wilnianie bohaterami swojego życia" to 370 stron opowieści, zdjęć, wspomnień i refleksji ludzi nierozłącznie związanych z Wileńszczyzną.  


W książce słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie i inni szanowani wilnianie opisują losy swojego życia.


Mottem książki jest "per aspera ad astra". Pozycja jest polecana głównie młodzieży, aby zrozumiała, że do sukcesu dochodzi się ciężką pracą.  


Pomysłodawcą powstania książki była żona Ryszarda Jana Kuźmy, śp. Stefania Kuźmo, która swego czasu przyczyniła się do utworzenia polskich klas w szkole na Lipówce. To właśnie Stefanii Kuźmo poświęcono pierwszy rozdział nowej książki. Na premierę książki przybyli liczni goście, m.in. attaché wojskowy płk Mirosław Wójcik, prezes Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie Aleksander Sokołowski, poeta Aleksander Śnieżko, dr Ryszard Gajdis, prof. Wojciech Stankiewicz i dyrektor wileńskiego hospicjum s. Michaela Rak. Premiera książki okazała się sukcesem, pozycję przyjęto przychylnie.

Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Edwin Wasiukiewicz
Na podstawie: inf. wł.