Ruszyła rekrutacja na studia


Fot. wilnoteka.lt
1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia wyższe. W tym roku – ze względu na epidemię – będzie ona dłuższa niż zwykle, potrwa całe lato. Większe też są możliwości dostania się na studia bezpłatne – rząd przeznaczył wyższą kwotę na sfinansowanie nauki w porównaniu z rokiem ubiegłym. Kandydaci mogą składać podania w systemie Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Litwy (LAMA BPO). W ogólnolitewskim systemie rekrutacji na studia uczestniczy 17 uniwersytetów i 19 kolegiów.


„W tym roku obowiązują wyjątkowo przychylne warunki uzyskania finansowania państwowego na wybrane studia, gdyż rząd sfinansuje aż 16,4 tys. miejsc na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (w 2019 r. – 13 tys.) i dodatkowo 130 stypendiów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznało miejsca docelowe na kierunkach związanych z działalnością policji, przyszli nauczyciele otrzymają stypendia w wysokości 300 euro” – poinformował prof. Pranas Žiliukas, prezydent LAMA BPO.

Podstawowy etap rekrutacji potrwa do 18 sierpnia do godz. 12. Do tego czasu wniosek można będzie uzupełniać, zmieniać kolejność wybranych kierunków studiów i sposób finansowania. Listy przyjętych na studia zostaną ogłoszone 22 sierpnia. Od 24 do 26 sierpnia będą oni musieli podpisać umowy z uczelniami.  

Kandydaci na studia pedagogiczne muszą zaliczyć testy motywacyjne. Będą one organizowane od 8 czerwca, zdalnie, i w tym roku wyjątkowo będzie to tylko rozmowa. Sesja egzaminacyjna dla kandydatów na studia artystyczne od 25 czerwca będzie się odbywała zdalnie, natomiast po 20 lipca odbędą się egzaminy w miejscach wskazanych w harmonogramie.

Na kierunki pedagogiczne i artystyczne są przyjmowane wyłącznie osoby, które pozytywnie zaliczą testy motywacyjne i egzaminy wstępne.

Drugi etap rekrutacji na studia potrwa od 28 do 31 sierpnia. Możliwość dostania się na bezpłatne studia będą miały te osoby, które po pierwszym etapie nie podpisały umowy z żadną uczelnią lub dostały się na studia płatne. Wyniki tury uzupełniającej zostaną ogłoszone 4 września.

Kandydaci na studia uniwersyteckie finansowane przez państwo muszą mieć zdane co najmniej trzy państwowe egzaminy maturalne (język litewski i literatura; język obcy: angielski, niemiecki lub francuski; matematyka). Ocena z matematyki nie jest wymagana tylko na studiach artystycznych. Uwzględniana będzie również średnia roczna ocena ze szkolnych przedmiotów. Na uniwersytety będą przyjmowane osoby, które z pięciu obowiązkowych przedmiotów średnią roczną ocenę mają nie niższą niż 7, w kolegiach obowiązuje nie niższa niż 6.

Próg punktowy na uniwersytetach wynosi 5,4, w kolegiach – 4,3.

Na podstawie: bakalauras.lamabpo.lt, ELTA