Ruszyła rejestracja dla wyborców za granicą


Fot. wilnoteka.lt
14 lutego ruszył system elektronicznej rejestracji wyborców mieszkających za granicą. Obywatele Litwy mieszkający na terenie innych państw będą mogli oddać głos 12 maja podczas I tury wyborów prezydenckich oraz 26 maja podczas II tury wyborów prezydenckich i wyborów do Parlamentu Europejskiego. Będą też mogli wziąć udział w referendum w sprawie podwójnego obywatelstwa, które będzie się odbywało jednocześnie z wyborami prezydenckimi. Obywatele Litwy na stałe mieszkający za granicą nie mogą uczestniczyć w wyborach samorządowych.

Elektroniczna rejestracja wyborców odbywa się na stronie internetowej Głównej Komisji Wyborczej. Należy wprowadzić swoje imię, nazwisko, pesel i numer dokumentu tożsamości. Rejestracja jest możliwa nawet w przypadku, gdy skończył się termin ważności paszportu lub Karty ID.

Osoby, które zarejestrują się w systemie elektronicznym GKW zostaną wpisane na listę wyborców w litewskiej placówce dyplomatycznej działającej w kraju ich zamieszkania. Rejestracja obowiązuje również te osoby, które już kiedyś były wciągnięte na listę mieszkających za granicą wyborców i głosowały w poprzednich wyborach lub w ostatnim referendum.

Oddać głos w wyborach prezydenckich i w referendum można na dwa sposoby: osobiście w litewskiej placówce dyplomatycznej lub korespondencyjnie. Osoby głosujące korespondencyjnie otrzymają karty do głosowania pocztą na adres wskazany w systemie elektronicznym GKW. Głosowanie będzie się też odbywało w ambasadach i konsulatach Litwy. GKW zatwierdziła już listę 51 placówek dyplomatycznych, w których będą działały lokale wyborcze. Niewykluczone jednak, że jeśli GKW znajdzie dodatkowe finansowanie, lokale wyborcze zostaną otwarte również we Wschodnim Londynie, Kings Line i Leeds (Wielka Brytania), Stavanger (Norwegia) i Melbourne (Australia). 

Na podstawie: urm.lt, vrk.lt