Ruszył nabór wniosków o stypendium dla Polonii im. gen. Władysława Andersa


Fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Rozpoczął się nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia w roku akademickim 2019/2020. Wnioski można składać do 31 marca.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, celem programu realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” jest poprawa poziomu kwalifikacji i znajomości języka polskiego w środowiskach polonijnych. Ma się to odbywać poprzez stworzenie młodzieży polskiego pochodzenia możliwości odbycia studiów na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.

Program realizowany przez NAWA oferuje możliwość odbycia studiów w uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Ponadto umożliwia on uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce. Jego celem jest pogłębienie znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

O przyznanie stypendium NAWA w ramach Programu mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.

Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11 lutego 2019 do 31 marca 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 maja 2019 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi ok. 6,3 mln zł, w tym w roku akademickim ok. 3,15 mln zł.

Na podstawie: nawa.gov.pl