Rusza rewitalizacja Parku Reformatów


Wizualizacja rewitalizacji Parku Reformatów, fot. vilnius.lt
Rewitalizacja Parku Reformatów w Wilnie przy ul. Pylimo (Zawalnej) rozpocznie się już wkrótce. W piątek, 29 czerwca, stołeczny samorząd podpisał umowę ze zwycięzcą otwartego przetargu ZSA „Eikos statyba”. Ma to być atrakcyjna przestrzeń, w której w harmonijny sposób połączone zostaną zachowane dziedzictwo kulturowo-historyczne i nowoczesna mała architektura. Park nie był odnawiany przez około 35 lat. Ogólna wartość projektu – ponad 2 mln euro.Mer Wilna Remigijus Šimašius wyraził nadzieję, że zrewitalizowany Park Reformatów będzie tak popularny jak odnowiony plac Łukiski i stanie się ulubionym miejscem wilnian i gości stolicy.

Pojawią się tu nowe ścieżki, uporządkowane zostaną zieleńce, ustawione będą: ozdobiona roślinami pnącymi pergola, ławki, kosze na śmieci, urządzone – źródełka wody pitnej, oczko wodne, fontanna, plac zabaw dla dzieci, ogródek kawiarniany, toalety. Park na mieć nowoczesne oświetlenie. Do miejsca tego będzie można wygodnie dotrzeć rowerami i zostawić je potem w stojakach.  

Rewitalizacja będzie się odbywała w dwóch etapach. W trakcie pierwszego na obszarze parku o powierzchni około 28 tys. metrów kwadratowych zostaną rozplanowane sieci inżynieryjne, wodociągowe i kanalizacyjne, system nawadniania parku. Na czas prowadzenia prac teren zostanie ogrodzony.

W parku umieszczone zostaną też stoiska informacyjne prezentujące historię miejsca.

Ewangelicy reformowani (kalwini) przenieśli się tu w I połowie XVII wieku – z powodu konfliktów z katolikami na mocy dekretu króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Władysława IV Wazy zostali przeniesieni poza obręb ówczesnych murów miejskich. Na działce (obecne terytorium Parku Reformatów) podarowanej im jeszcze w 1582 roku przez kanclerza wielkiego litewskiego, kasztelana wileńskiego zwolennika kalwinizmu Ostafiego (Eustachego) Wołłowicza wybudowali drewnianą świątynię i założyli cmentarz. W roku 1835 po przeciwległej stronie ulicy Pylimo (Zawalnej) według projektu Karola Podczaszyńskiego w stylu klasycystycznym została wybudowana nowa świątynia ewangelików reformowanych, drewniana została natomiast wyburzona.

Jeszcze przed II wojną światową na terenie tym stały budynki należące do wspólnoty ewangelicko-reformowanej, był też cmentarz kalwiński.

Spoczywał tu m.in. Karol Herman de Perthées (1740–1815) – kartograf, geograf nadworny Stanisława Augusta Poniatowskiego, autor wielu map województw dawnej Rzeczypospolitej, a także mapy hydrograficznej Polski. W 1980 roku w zachodniej części cmentarza stał jeszcze pomnik tego zasłużonego człowieka z inskrypcją w języku francuskim.

Po wojnie budynki zburzono, cmentarz zrównano z ziemią, a na ich miejscu w 1983 roku wzniesiono pomnik ku czci sowieckich partyzantów i działaczy podziemia. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości pomnik usunięto. Eksponowany jest obecnie w parku  Grūtas.

Rewitalizacja parku finansowana jest w przeważającej części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu przeznaczono 1 722 211,03 euro środków z unijnych funduszy strukturalnych, 202 613,06 euro będa stanowiły środki budżetu państwa, wkład stołecznego samorządu wyniesie 101 306, 54 euro. Ogólna wartość projektu – 2 026 13,63 euro.

Na podstawie: vilnius.lt, vilniausparkai.lt, pl.wikipedia.org, lt.wikipedia.org