Rusza plebiscyt „Polak Roku 2018”


Regina Markiewicz, laureatka tytułu „Polak Roku 2017” i Zygmunt Klonowski, fot. wilnoteka.lt
Dziennik „Kurier Wileński” ogłosił dziesiątkę kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”. Jest to 21. edycja organizowanego przez gazetę plebiscytu. Finaliści zostali wytypowani przez kapitułę składającą się z laureatów dotychczasowych edycji oraz przedstawicieli organizatora konkursu. Natomiast zgłaszali kandydatów czytelnicy „Kuriera Wileńskiego”. W finałowej dziesiątce są działacze społeczni, księża, pedagodzy, przedstawiciele świata kultury.

W tym roku w obradach wzięli udział: Antoni Jankowski, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, siostra Michaela Rak oraz Edward Trusewicz, natomiast redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski.

Jak informuje dziennik „Kurier Wileński”, uwzględniany był przede wszystkim wkład każdego kandydata w rozwój polskiej kultury, zachowanie i propagowanie polskości na Litwie, promowanie dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju.

DZIESIĄTKA LAUREATÓW PLEBISCYTU „POLAK ROKU 2018”:

Renata Brasel, kierownik artystyczny PAZPiT „Wilia”
Paweł Giliauskas, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu
ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. świętej Anny w Duksztach
Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”
Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Teraz decyzja należy do czytelników, którzy do 31 grudnia br. mogą oddać głos na któregoś z dziesięciu finalistów. Na początku stycznia 2019 roku kapituła spotka się jeszcze raz, żeby podliczyć nadesłane do redakcji kupony z nazwiskami kandydatów do tytułu „Polak Roku 2018”.

W 2017 r. w plebiscycie dziennika „Kurier Wileński” zwyciężyła Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu Solecznickiego. 

Na podstawie: kurierwilenski.lt