Rusza nabór na kursy dla przewodników po Wilnie


Fot. madeinvilnius.lt
Wraz z końcem wakacji w Wilnie rozpoczyna się rejestracja na kursy dla przewodników miejskich. Aby uzyskać oficjalną licencję, trzeba mieć ukończony kurs, posiadać wyższe wykształcenie oraz znać co najmniej jeden język obcy (oprócz litewskiego). Zajęcia rozpoczynają się w październiku.

Według Ustawy o turystyce RL przewodnik to osoba fizyczna spełniająca wymogi kwalifikacyjne zapisane w aktach prawnych, która podczas wycieczek udziela specjalistycznej informacji na temat odwiedzanych muzeów, galerii sztuki, obiektów natury, kultury i nauki, wystaw oraz innych miejsc i nieruchomości. Przewodnikiem zostać może każdy, kto posiada wyższe wykształcenie, zna co najmniej jeden język obcy i ukończył specjalistyczny kurs.

Kursy organizowane są przez Wileńską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Turystyki „Go Vilnius” raz do roku i cieszą się dużym zainteresowaniem. Najbliższy rozpoczyna się 1 października i potrwa około 6 miesięcy. Obejmuje 250 godzin akademickich, na które składają się wykłady z historii Litwy, historii kultury, sztuki i architektury, prawa, geografii, psychologii, etyki, komunikacji i udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak również – wycieczki zapoznawcze i szkoleniowe. W części praktycznej zajęć kursanci zapoznają się z najczęściej odwiedzanymi przez turystów zakątkami Wilna, nowościami w dziedzinie turystyki oraz specyfiką pracy przewodnika.

Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy w godz. 18–20.15 (adres spotkań uczestnicy otrzymają po zarejestrowaniu). Wycieczki organizowane będą w czasie weekendów według podanego wcześniej grafiku (częściej w październiku i listopadzie, rzadziej zimą). Koszt kursu wynosi 300 euro.

Miejskie kursy na przewodnika organizowane są przez agencję „Go Vilnius” od 2000 roku. Co roku bierze w nich udział od 40 do 50 osób, które zdobywają licencje profesjonalnych przewodników. Chętni mogą zarejestrować się na zajęcia, wypełniając specjalną ankietę. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 8 5 253 2115 lub pod adresem mailowym tours@vilnius.lt.

Kursy na przewodników organizuje także Kiveda, która oferuje 6-miesięczny program za 250 euro. Zajęcia rozpoczynają się 9 października, odbywać się będą we wtorki i czwartki od godz. 18. Zarejestrować się można pod adresem irena@kiveda.lt lub pod numerami telefonu 8 5 2724805; 8 699 20873.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, vilnius-tourism.lt, kiveda.lt