Rustamas Liubajevas proponowany na szefa straży granicznej


Rustamas Liubajevas, fot. pasienis.lt
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponowało swojego urzędnika Rustamasa Liubajevasa na stanowisko szefa Służby Ochrony Granicy Państwowej (VSAT). Ma na tym stanowisku zastąpić Renatasa Požėlę, który w listopadzie został nadkomisarzem policji.

Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko szefa Służby Ochrony Granicy Państwowej podejmie rząd na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

„Jeśli rząd przyjmie kandydaturę Rustamasa Liubajevasa i zostanie on dowódcą straży granicznej, jednym z podstawowych zadań będzie niewątpliwie właściwe zabezpieczanie i ochrona granicy państwowej. To ważna kwestia zarówno dla Litwy, jak i dla całej Unii Europejskiej. Sądzę, że Rustamas Liubajevas będzie miał okazję wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie” – powiedziała minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė.

53-letni Rustamas Liubajevas rozpoczął pracę w Służbie Ochrony Granicy Państwowej w 1992 roku. Był zastępcą szefa tej służby. Ma stopień pułkownika w służbie wewnętrznej. Od 10 lat pracuje w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex w Warszawie, której podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy państwom członkowskim UE i stowarzyszonym w ramach Schengen w ochronie granic zewnętrznych.

R. Liubajevas po kilku latach wrócił do VSAT jako doradca zastępcy szefa Służby. Później rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Obecnie jest przewodniczącym Grupy ds. Bezpieczeństwa Publicznego MSW Litwy. Zna biegle języki polski, angielski i rosyjski.

„Jeżeli rząd zaakceptuje moją kandydaturę, wezmę na siebie tę odpowiedzialność, która jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Z pewnością wykorzystam wiedzę i doświadczenie nabyte zarówno we VSAT, jak i w agencji Frontex, tak aby kontrolowana przez Litwę granica zewnętrzna Unii Europejskiej była jak najbardziej bezpieczna. Oczywiście bardzo ważne byłoby podniesienie motywacji strażników granicznych, wyposażenie ich w najnowsze techniczne środki bezpieczeństwa oraz rozwój VSAT jako współczesnej, nowoczesnej organizacji” – powiedział R. Liubajevas.

Głównym celem VSAT jest realizacja polityki państwowej w zakresie ochrony granic i kontroli ich przekraczania. Kieruje nią generał służby wewnętrznej, mianowany i odwoływany przez rząd na wniosek MSW na 5-letnią kadencję.

Na podstawie: BNS, lrytas.lt, pasienis.lt