Rumunia czeka na papieża Franciszka


Wnętrze katedry katolickiej w Bukareszcie, fot. vaticannews.va/it
Rumunia czeka na papieża Franciszka, który w piątek, 31 maja, przybędzie tam z trzydniową wizytą. Ulice Bukaresztu na trasach jego przejazdu udekorowano papieskimi portretami i flagami Watykanu. Program podróży jest bardzo intensywny. Jednym z najważniejszych punktów wizyty Franciszka będzie niedzielna Boska Liturgia w mieście Blaj w Siedmiogrodzie, w trakcie której papież beatyfikuje siedmiu biskupów greckokatolickich – męczenników czasów komunizmu.


W związku z przyjazdem Franciszka w piątek w stolicy zamknięte będą przedszkola i szkoły. W placówkach oświatowych, położonych w rejonie miejsc, które odwiedzi papież, lekcje nie odbywają się już we czwartek, 30 maja.

Intensywne przygotowania widać w okolicach pałacu prawosławnego patriarchy, nowej katedry prawosławnej, a także – katolickiej. Wszystkie te miejsca papież odwiedzi w pierwszym dniu wizyty.

Ogłoszony przez Watykan program wizyty jest bogaty w wydarzenia, spotkania i odwiedziny w kilku punktach kraju, aż do okolic granicy z Węgrami.

Zwraca się uwagę na jej wymiar ekumeniczny i maryjny, ale też europejski – następuje ona niespełna tydzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rumunii, która za miesiąc kończy półroczną prezydencję w Radzie UE.

W specjalnym przesłaniu do mieszkańców Rumunii papież podkreślił, że przybędzie do tego pięknego i gościnnego kraju, jako pielgrzym i brat.

Ojciec Święty podziękował za zaproszenie prezydentowi Rumunii oraz innym przedstawicielom władz państwowych. Wyraził radość ze spotkania z patriarchą i Synodem Stałym Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, a także pasterzami i wiernymi Kościoła katolickiego.

„Łączące nas więzy wiary sięgają Apostołów, a w szczególności więzi jednoczącej Piotra i Andrzeja, który zgodnie z tradycją zaniósł wiarę na wasze ziemie. Bracia jednej krwi, byli też nimi, przelewając swą krew dla Pana. Pośród was było wielu męczenników, także w czasach niedawnych, jak siedmiu biskupów grekokatolickich, których będę miał radość ogłosić błogosławionymi. To, za co cierpieli, aż do oddania swego życia, jest nazbyt cennym dziedzictwem, aby poszło w zapomnienie. I jest to wspólne dziedzictwo wzywające nas, byśmy nie dystansowali się od brata, który je podziela” – mówił Franciszek. „Przybywam do was, aby podążać razem. Idziemy razem, kiedy uczymy się strzec korzeni i rodziny, kiedy troszczymy się o przyszłość dzieci i o brata, który jest obok nas, kiedy wykraczamy poza lęki i podejrzenia, kiedy burzymy bariery, oddzielające nas od innych” .

Rumuńskie media w materiałach na temat papieskiej wizyty przypominają historyczną pielgrzymkę do Rumunii, którą jako pierwszy papież odbył 20 lat temu św. Jan Paweł II. Rumunia była pierwszym krajem o prawosławnej większości, który odwiedził zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Przede wszystkim przywoływany jest najbardziej symboliczny i wymowny moment: gromki okrzyk „jedność, jedność”, jaki razem zaczęli wznosić prawosławni i katolicy podczas mszy w parku w Bukareszcie, witając polskiego papieża i prawosławnego patriarchę Teoktysta.

W komentarzach podkreśla się, że jednym z głównych motywów wizyty będzie też dodanie otuchy Kościołowi, który ma za sobą dekady prześladowań i represji w czasach komunizmu. Tym samym Franciszek nawiąże do przesłania, z jakim do Rumunii przybył papież Polak 10 lat po upadku reżimu Nicolae Ceausescu.

Rzecznik Watykanu Alessandro Gisotti powiedział przed podróżą, że papież wyraził pragnienie, by odwiedzić wszystkie miejsca w kraju reprezentujące jego bogactwo etniczne, kulturowe i religijne.

Przyznał, że pielgrzymka będzie z tego punktu widzenia dużym wysiłkiem, ale – jak zaznaczył – wolą Franciszka jest „zamknąć koło”, otwarte przez Jana Pawła II przed 20 laty.

Symboliczną kontynuacją tamtej podróży będzie również piątkowa modlitwa papieża w nowej katedrze prawosławnej w Bukareszcie, której budowa została sfinansowana m.in. z hojnego datku w wysokości 200 tys. dolarów, który polski papież przekazał przed dwiema dekadami.

Jednym z najważniejszych punktów wizyty Franciszka będzie niedzielna Boska Liturgia w mieście Blaj w Siedmiogrodzie, w trakcie której papież beatyfikuje siedmiu biskupów greckokatolickich – męczenników czasów komunizmu. To będzie „poruszające wydarzenie” – podkreślają rumuńskie media.

Watykański rzecznik zauważył zaś, że po raz pierwszy Franciszek będzie przewodniczył liturgii bizantyńskiej. Wygłosi homilię, ale liturgię odprawi kardynał Lucian Muresan, duchowny katolicki obrządku bizantyjskiego, zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego.

Na podstawie: PAP, vaticannews.va