Rozpoczyna się jesienna sesja sejmu


Fot. lrs.lt
W piątek, 10 września, posłowie zebrali się na kolejną – jesienną – sesję sejmu. Jak poinformowała przewodnicząca parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsen, trzy podstawowe priorytety obecnej sesji – decyzje dot. pandemii koronawirusa i kryzysu migracyjnego, ustawy z zakresu ochrony socjalnej oraz budżet na 2022 rok i związane z nim zmiany podatkowe.W programie prac jesiennej sesji sejmu – 430 projektów aktów prawnych. Część z nich została przeniesiona z poprzednich sesji parlamentu. Rząd zaproponował wniesienie do programu 127 projektów, prezydent Gitanas Nausėda – 8, frakcje sejmowe – 270.

Najważniejsze zadanie jesiennej sesji sejmu to tradycyjnie przyjęcie budżetów państwa, „Sodry“ i Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Posłowie dalej będą omawiali poprawki do Konstytucji, których celem jest zalegalizowanie bezpośrednich wyborów merów. Konstytucja będzie zmieniana po orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego, w którym uznał on obecną regulację wyborczą za niezgodną z Ustawą Zasadniczą. Jedynie po zmianie Konstytucji merowie podczas wyborów samorządowych w 2023 roku będą mogli być wybierani w sposób bezpośredni.

Po tym, gdy Sąd Konstytucyjny orzekł, iż Ustawa o referendum – jeżeli chodzi o tryb jej przyjęcia – jest sprzeczna z Konstytucją, musiała bowiem być przyjęta jako ustawa konstytucyjna, a tak się nie stało, obecnie ustawa regulująca referenda nie działa, zaistniała luka prawna. Latem bieżącego roku sejm w pierwszym czytaniu zatwierdził projekt Ustawy o referendum, podczas jesiennej sesji sejmu ustawa ta miałaby zostać przyjęta.

Partie liberalne optują za przywróceniem do porządku obrad sejmu Ustawy o związkach partnerskich, przewodnicząca sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen podkreśla jednak, że ustawa mogłaby zostać zgłoszona jedynie po zapewnieniu wystarczającej liczby głosów poparcia dla niej. Podczas wiosennej sesji w pierwszym czytaniu sejm dwoma głosami odrzucił projekt tej ustawy. Partia Wolności zapowiedziała, że przedstawi jesienią kompromisowy wariant. 

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy zapowiada reorganizację systemu zapobiegania przemocy w rodzinie, zmiany w indeksacji emerytur, wspieranie młodych rodzin, projekty te jednak nie zostały na razie zarejestrowane.

Zapowiadane jest omawianie projektu Ustawy o mniejszościach narodowych oraz projektu o pisowni imion i nazwisk w dokumentach, na razie jednak projekty tych ustaw również nie zostały zarejestrowane.

Sejm w ciągu roku zbiera się na dwie kolejne sesje: wiosenna trwa od 10 marca do 30 czerwca, jesienna – od 10 września do 23 grudnia.

Na podstawie: bns.lt