Rozpoczyna się budowa kampusu studenckiego LMTA w Wilnie


Fot. vilnius.lt
Po wyburzeniu starych budynków przy ulicy Holenderskiej 21A rozpocznie się budowa kampusu studenckiego Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru (LMTA) – powstanie tu zespół ośmiu budynków zaprojektowanych przez „Paleko Archstudija”.


Propozycje projektów kampusu studenckiego zostały zaprezentowane opinii publicznej w 2019 roku, po wygraniu konkursu architektonicznego, a przygotował je „Paleko Archstudija”. Oczekuje się, że skupienie infrastruktury Akademii, która dotychczas była rozproszona w różnych częściach Wilna, w jednym rdzeniu sztuki i nauki, poprawi jakość studiów muzycznych, teatralnych, filmowych i tanecznych.

Zgodnie z projektem inwestycyjnym, z 10 budynków wykorzystywanych obecnie do prowadzenia studiów LMTA, planowane jest pozostawienie Gmachu Centralnego, zlokalizowanego przy Alei Giedymina, jako reprezentacyjnej przestrzeni Akademii, gdzie pozostanie Centrum Innowacji Kreatywnych, kształcenie ustawiczne, rozwój zawodowy, kształcenie pozaformalne i inne. Po sprzedaży pozostałych budynków środki zostaną dodane do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Republiki Litewskiej (13,033 mln euro).
Fot. vilnius.lt
Na zdj.: wizualizacja projektu kampusu studenckiego LMTA

Realizacja projektu inwestycyjnego kampusu studenckiego LMTA przebiega w dwóch etapach. Pierwsza faza, która otrzymała wsparcie z funduszy strukturalnych UE w ramach podpisanej umowy, ma zakończyć się w 2023 roku. W trakcie tego etapu powstaną budynki Wydziału Teatralno-Filmowego, Wydziału Muzycznego oraz mały blok sal. Pod koniec pierwszego etapu projektu wykłady będą się już odbywać w tych budynkach, infrastruktura stworzy doskonałe warunki do studiowania dla studentów kierunków artystycznych.

W drugim etapie budowy kampusu studenckiego LMTA planowana jest budowa dużego bloku sal, bloku teoretycznego wykładowo-administracyjnego, biblioteki oraz akademika. W kapliczce znajdującej się na tym terenie planowane jest urządzenie sali kameralnej.
Fot. vilnius.lt
Na zdj.: wizualizacja projektu kampusu studenckiego LMTA

Już w przyszłym tygodniu z obszaru zostanie usunięta część drzew, których nie uda się zachować podczas budowy kompleksu. Zgodnie z uwagami grupy roboczej ds. zieleni miejskiej autorzy projektu dostosowali pierwotny projekt, aby zachować 6 dojrzałych drzew (4 kasztany pospolite, brzozę karpiową i wiąz górski), ale 20 drzew chronionych jednak nie przetrwa. 26 niezabezpieczonych drzew zostanie usuniętych, 11 z nich to jabłonie, 3 – śliwki.

Według projektantów w niektórych miejscach nie da się zachować drzew ze względu na zmianę poziomu dziedzińca (ok. 2 metry) – architekci zaplanowali plac poziomy łączący wszystkie budynki LMTA, czyli gładką powierzchnię. Starych drzew nie udało się również wkomponować w projekt głównego wejścia do kompleksu. W innym miejscu, chroniąc część drzew, architekci zmienili zarówno położenie ścieżek, jak i trajektorię wejścia.
Fot. vilnius.lt
Na zdj.: wizualizacja projektu kampusu studenckiego LMTA

Rozważano również możliwość przesadzenia drzew, ale biorąc pod uwagę upały tego lata i dużą przestrzeń zieleni, specjaliści nie polecają tego rozwiązania – drzewa nie przyjmą się w nowym miejscu.

Inwestorzy będą musieli zapłacić miastu wartość odtworzeniową za usunięte drzewa.

Na podstawie: vilnius.lt, madeinvilnius.lt