Rozpoczęły się Opieki Matki Miłosierdzia


Ostra Brama w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
W najstarszym i najsłynniejszym sanktuarium Wilna rozpoczęło się największe doroczne święto - oktawa Opieki Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Hasłem odpustu są w tym roku słowa „Łaska, Miłosierdzie i Pokój” (GRATIA, MISERICORDIA ET PAX) - zawołanie pasterskie nowego metropolity wileńskiego, arcybiskupa Gintarasa Grušasa, który przejął obowiązki nauczania, uświęcania i kierowania archidiecezją w roku, gdy obchodzimy 625-lecie utworzenia diecezji wileńskiej. Jak co roku podczas Opiek do Matki Ostrobramskiej przybywają tysiące wiernych z Litwy, Białorusi, Polski, ale też innych krajów, a nabożeństwa odprawiane są w różnych językach.
Od 1735 r. w drugim tygodniu listopada w Wilnie zaczęto obchodzić Święto Opieki Matki Boskiej. W 1761 r. powstało Bractwo Opieki Panny Maryi, któremu w 1773 r. papież Klemens XIV nadał dwa przywileje, tym samym udzielając członkom bractwa odpustów. Pierwszy odpust mogli otrzymać w dniu przystąpienia do bractwa i w Święto Opieki Matki Boskiej. Drugi przywilej odpustowy wiązał się z mszą za zmarłych członków bractwa.

Od tego czasu Święto Opieki Matki Boskiej rozrosło się w ośmiodniowy odpust Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Odpust kończył się uroczystym odśpiewaniem litanii, a przewodziła mu orkiestra miejska. Odpust Pani Ostrobramskiej obchodzony jest obecnie w tym tygodniu listopada, w którym przypada 16. dzień tego miesiąca - święto wileńskiej Matki Miłosierdzia.

"Świętując Opieki Matki Miłosierdzia, nadarza się nam szczególna okazja, by w świetle tajemnicy Miłosiernej Matki Bożej przemyśleć drogowskazy naszego Pasterza, którymi są łaska, miłosierdzie i pokój" - czytamy w opisie tegorocznego święta na stronie sanktuarium (www.ausrosvartai.lt).

"Łaska - jest początkiem wszystkiego. Dar Chrztu Świętego i dalsze działanie Ducha Świętego daje nam moc, zobowiązując do życia w wolności w Chrystusie i kroczyć przez życie we wspólnocie z Nim (cytat z kazania Arcybiskupa G. Grušasa podczas Ingresu 23.04.2013). "Bądź pozdrowiona, pełna łaski" (Łk. 1,28) - pozdrowił Archanioł Gabriel Maryję w Nazarecie. Łaska oznacza najszczerszą i najpiękniejszą miłość samego Boga, który objawił się w Historii Zbawienia i w końcu w Jezusie Chrystusie opisanym w Piśmie Świętym. Maryja jest pełna łaski, przypominająca o pierwszeństwie (prymacie) Boga w naszym życiu i w historii świata, ale też, że moc Bożej miłości jest potężniejsza od zła i może zapełnić te przestrzenie pustki, które powstają przez egoizm w historii ludzi, rodzin i narodów".

"Miłosierdzie, które w sposób szczególny objawiło się w Wilnie, każdego z nas, który doświadczył Bożej miłości i grzechów odpuszczenia, zachęca korzystać z darów Świętych Sakramentów pozwalających pozostać w jedności z Bogiem i szerzyć Miłosierdzie Boże: wybaczać jedni drugim, pomagać nawzajem, dzielić się tym co od Boga otrzymaliśmy (Arcybiskup G. Grušas, kazanie, msza św. Ingresu 23.04.2013). Pragnąc miłosierdzia, często prosimy o wstawiennictwo Matki Miłosierdzia. Wspólnie z błogosławionym papieżem Janem Pawłem II, w XX rocznicę Jego pobytu na Litwie obchodzoną w tym roku, módlmy się: "O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj z nami byśmy wierzyli w moc Krzyża Chrystusowego, aby ludzie nie zeszli z dobrej drogi, aby nie utracili zrozumienia grzechu, aby potrafili coraz bardziej pokładać nadzieję w Bogu, który jest "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), aby z wolnej woli czynili dobro, które Bóg poleca czynić (plg. Ef 2,10), i żyli "ku chwale Jego mejestatu" (Ef 1,12)".  

"Pokój - to cel naszej drogi życiowej, bowiem dążymy nie tylko w tym życiu doznać jedności i harmonii z Bogiem, a przez nią ze sobą i bliźnimi, ale także zostać w Jego opiece w wieczności (Arcybiskup G. Grušas, kazanie, msza św. Ingresu 23.04.2013). Łacińskie słowo "Pax" oznacza nie tylko pokój, ale i spokój. Wspólnie z papieżem Franciszkiem dążymy wcielić w życie zew pokoju i spokoju, o który, w miarę wzmagania się cierpienia, proszą z każdego zakątku ziemi, z każdego narodu, z każdego serca, z tej dużej rodziny, jaką jest ludzkość. To wezwanie, które z mocą woła: chcemy pokoju na świecie, chcemy być ludźmi pokoju. Chcemy, żeby w naszym społeczeństwie rozdartym podziałami i konfliktami, zapanował pokój; nigdy więcej wojny. Ludzkość pragnie widzieć gesty pokoju i słyszeć słowa nadziei i pokoju".

Program


Od 10 do 17 listopada br. każdego dnia oktawy Opieki Matki Miłosierdzia
W kaplicy
6.30 - msza św.
15.00 - msza św. w językach obcych
16.30 - różaniec
W kościele
7.45 - godzinki
8.30 - modlitwa za kapłanów
9.00 - msza św.
13.00 - msza św.
17.00 - msza św.
W krypcie kościoła
15.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu

9 listopada, sobota - Gwiazda Zaranna
10.00 - w kaplicy mszy św. nie będzie
13.00 - w kaplicy msza św. inauguracyjna przy otwartym oknie
15.00 - w kościele msza św. dla chorych
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
19.00 - w kaplicy modlitwa za miasto Wilno

10 listopada, niedziela - dekanat Wilno - Matka Łaski Bożej
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kaplicy msza św. przy otwartym oknie
15.00 - w kaplicy msza św. w języku rosyjskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

11 listopada, poniedziałek - dekanat Niemenczyn - Matka Chrystusowa
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla dzieci
15.00 - w kaplicy msza św. w języku białoruskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

12 listopada, wtorek - dekanaty Mejszagoła i Orany - Matka Zbawiciela
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kaplicy msza św. w języku ukraińskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

13 listopada, środa - dzień osób konsekrowanych - Królowa Apostołów
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
10.30 - w kaplicy księża odmawiają jutrznię
11.00 - w kościele msza św., arcybiskup i księża (LT)
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla osób konsekrowanych (LT)
15.00 - w kaplicy msza św. w języku hiszpańskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 - w kościele msza św. dla młodzieży
19.00 - w kościele msza św. dla seminarzystów (LT)

14 listopada, czwartek - dekanaty Troki i Soleczniki - Matka Dobrej Rady
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kaplicy msza św. w języku włoskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

15 listopada, piątek - dekanat Święciany - Matka Kościoła
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. 
15.00 - w kościele msza św. dla wojska (LT)
15.00 - w kaplicy msza św. w języku francuskim
15.00 - w krypcie kościoła adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

16 listopada, sobota - dekanat Ignalino - Matka Miłosierdzia
6.00 - w krypcie kościoła początek 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kościele msza św. dla nauczycieli
15.00 - w kaplicy msza św. w języku niemieckim
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 

17 listopada, niedziela - główny dzień odpustu, dekanat Wilno - Królowa Pokoju
6.30 - w kaplicy msza św.
7.45 - w kościele godzinki
8.30 - w kościele modlitwa za kapłanów
9.00 - w kościele msza św.
13.00 - w kaplicy mszę św. celebrują biskupi Litwy
15.00 - w kaplicy msza św. w języku angielskim
16.30 - w kaplicy różaniec
17.00 - w kościele msza św. 
22.00 - w krypcie kościoła zakończenie 40-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu

Lista celebransów i chórów
Dzień
Godz.
Miejsce
Imię, nazwisko celebrantów
Lista chórów i zespołów
S 9 XI
 
 
13.00*

15.00
 
16.30
19.00
9.30-14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O 10.00 mszy św. nie będzie
O.B.
 
k.Ś.T.
 
O.B.
O.B.
Ks. M. Butkiewicz
 
Ks. R. Šiūlys, ks. A. Smalstys,
Ks. Z. Bochniak
Różaniec
Modlitwa za miasto Wilno
Schola par. Ducha Świętego w Wilnie,
kier. E. Sobieska
Chór par. św. Józefa z Pilaitė,
kier. A. Kazlauskaitė
 
Smyczkowy kwartet wileńskiej orkiestry amatorów muzyki, kier. K. Stankiewicz
N 10 XI
06.30
09.00
 
13.00*
15.00

17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. R. Wilkiel
Ks. P. Chudzik MIC
 
Chór par. Niepokalanego Poczęcia NMP
9.30-14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O.B.
O.B.

k.Ś.T.
J. E. Bp. A. Poniškaitis
O. S. Ivanovs OP (RUS)
Ks. prał. W. Górlicki
Chór par. św. Teresy
 
 
Schola par. NMP Królowej Pokoju
P 11 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k.Ś.T.
O.B.
k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. J. Matusewicz
Ks. P. Palul
Ks. M. Balcewicz
Ks. P. Gedrojć (BY)
O. J. Rekwardt OFM Conv
Ks. M. Grabowski
 
 
Schola par. Parudamina
 
„Schola Wszystkich Świętych”,
kier. W. Sobieski
Chór par. Szumsk
W 12 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T.
O.B.
k.Ś.T.
Ks. H. Naumowicz
Ks. S. Matiukiewicz
Ks. M. Gładki
O. P. P. Jachimec OSBM (UA)
Ks. dziek. J. Aszkiełowicz
 
Chór par. Suderwa
Chór par. Podbrzezie
 
Chór par. Mejszagoła
Ś 13 XI
06.30
09.00
  
13.00*
15.00

15.00


17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. E. Dukiel
Ks. K. Gwozdowicz
 
 
 10.00-11.00 Kaplica Ostrobramska zamknięta
k.Ś. T.

O.B.

k.Ś.T.

k.Ś.T.
O. S. Skwarczek OFM Conv
Ks. F. de Borja Armada (E)
O. M. Marszałek FGM (LT)
O. J. Latawiec OP
„Schola Franciscana“, kier. W. Dadeła
 


Zespół AVE MARIA, kier. R.Antanavičiūtė 
Schola Dominikańska
Cz 14 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00
15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T
O.B.
k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. Sz. Wikło
Ks. T. Aleksandrowicz
Ks. T. Matulaniec
Ks. M. Bianco SDB (I)
Ks. M. Mitkevičius (LT)
Ks. dziek. W. Zuzo
 
 
Chór par. Troki
 
Dziecięcy chór  Katedry Wileńskiej,
kier. R. Nenėnaitė ir E. Čigriejūtė
Schola par. Soleczniki, kier. T. Kukis
P 15 XI
06.30
09.00
13.00*
15.00

15.00
 
17.00
O.B.
k.Ś.T.
k. Ś. T.
O.B.

k.Ś.T.
 
k.Ś.T.
Ks. R. Kuczko
Ks. R. Pieciun
Ks. J. Czerniawski
O. J. Czarniawski CSJ (F)
J. E. Abp. G. Grušas (LT)
Ks. A. Kesilis
 
„Confido“, kier. I. Jurewicz
Chór par. Podbrodzie
 

Orkiestra WL kier. mjr. E. Ališauskas i
Chór WL "Kariūnas" kier. V. Verseckas
Chór par. św. Rafała
S 16 XI
06.30
09.00

13.00*
15.00
15.00

17.00
O.B.
k.Ś.T.

K. Ś. T.
O.B.
k.Ś.T.

k.Ś.T.
Ks. A. Andrzejewski
Ks. J. Witkowski

Ks. prof. St. Koczwara
Ks. H. F. Fischer CO
J. E. Bp. A. Poniškaitis (LT)
Ks. prał. W. Wołodkowicz
Chór par. Grzegorzewo
Chór par. Wojdaty i schola z Czarnego Boru
Chór „Rafałki“ par. św. Rafała
 


Chór ANL, kier. V. Verseckas
„Wileńszczyzna“ kier. J. G. Mincewicz
N 17 XI
06.30
09.00
 
 13.00*
 


15.00


17.00
O.B.
k.Ś.T.
Ks. A. Byliński
Ks. A. Szuszkiewicz
 
Schola par. św. Teresy
Od 9.30 do 14.30 Kaplica Ostrobramska zamknięta
O.B.
 


O.B.

k.Ś.T.
Biskupi Litwy,
J. E. Bp. A. Kaszkiewicz

Ks. J. F. Peternal (GB)

Ks. W. Bogdziewicz
„Schola Franciscana“, kier. W. Dadeła
 
 Chór par. Ducha Świętego w Wilnie
kier. J. Skrobot
 
Każdego dnia oktawy msza św. o 13.00 będzie transmitowana w Radiu "Znad Wilii" 103,8 FM.

Więcej informacji na temat Opiek Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia - na stronie: ausrosvartai.lt