Rozpoczęły się egzaminy maturalne


Fot. wilnoteka.lt
W środę, 24 kwietnia, absolwenci szkół na Litwie rozpoczęli egzaminy maturalne. W tym tygodniu zdawać będą egzaminy z języków obcych. Ogółem do matury przystąpi w tym roku. ok. 30 tys. abiturientów.


W tym tygodniu, czyli od środy do piątku, odbędzie się pierwsza część państwowych egzaminów z języków obcych: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Egzaminy ustne zostaną przeprowadzone w maju i czerwcu.

Maturzyści podchodzący do tych egzaminów będą je zdawać w egzaminacyjnych centrach wykonawczych i ewaluacyjnych utworzonych przez administrację samorządową.

Jak poinformowało Narodowe Centrum Egzaminacyjne, najwięcej uczniów zdecydowało się zdawać egzamin z języka angielskiego – ponad 20 tys. osób. Na drugim miejscu pod względem zainteresowania – 1900 maturzystów – znalazł się język rosyjski. Niemiecki chce zdawać 164 kandydatów, zaś francuski – 46.

Egzaminy szkolne z języka ojczystego (w tym m.in. z polskiego) odbędą się 22 maja, zaś z języka litewskiego i literatury – 1 czerwca.

Absolwenci szkół zobowiązani są do podejścia do egzaminu maturalnego z minimum dwóch przedmiotów, w tym z języka litewskiego i literatury. Mogą sami zdecydować, czy będą go zdawać na poziomie państwowym, czy szkolnym.

Maturzysta może jeszcze, oprócz języka litewskiego, wybrać do sześciu przedmiotów, z których chce zdawać egzamin lub przygotować pracę zaliczeniową. Ich wyniki brane będą pod uwagę przy rekrutacji na studia.   

Egzaminy maturalne będzie zdawać w tym roku ogółem ok. 30 tys. osób. Potrwają w tym roku do 20 czerwca. Wyniki mają zostać ogłoszone do 12 lipca. Sesja poprawkowa odbędzie się 21 czerwca – 11 lipca.

Na podstawie: BNS, nec.lt, smm.lt