Rozpoczęła się 29. olimpiada polonistyczna


XXIX Olimpiadzie Języka Polskiego na Litwie, fot. wilnoteka.lt
24 uczniów klas 3 i 4 gimnazjalnych ze szkół polskich z Wilna oraz rejonów wileńskiego, solecznickiego i trockiego uczestniczy w XXIX Olimpiadzie Języka Polskiego, która w czwartek, 15 marca rozpoczęła się na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Mottem tegorocznej olimpiady są słowa Zbigniewa Herberta: „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”.

XXIX Olimpiada Języka Polskiego jest poświęcona 100-leciu niepodległości Polski. „Tegoroczna olimpiada przypada w roku szczególnym dwóch wielkich rocznic. I to budzi refleksje – mija 100 lat od tych ważnych momentów w naszych krajach, sto lat wypełnionych pielęgnowaniem języka, kultury, takim codziennym mało efektownym, ale ogromnie ważnym trudem. Proszę, pomyślcie, że uczestnicząc w tej olimpiadzie, też bierzecie udział w tej sztafecie pokoleń, w tym codziennym dziele, do którego każdy się może przyłożyć. I bardzo proszę, traktujcie ten udział nie jak współzawodnictwo. Każdy, kto w tym uczestniczy, bierze pałeczkę w sztafecie i niesie dalej. To jest najważniejsze. Z tej olimpiady na pewno wyniesiecie wiele inspiracji, wiele rzeczy do przemyślenia – to zostawia ślad w życiu. Wszystkim życzę udanych występów. Dajcie z siebie wszystko, a równocześnie wiedzcie, że najważniejsze jest uczestnictwo i również przeniesienie do codziennego życia misji olimpiady” – zwracając się do olimpijczyków, powiedziała prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz, wiceprzewodnicząca Prezydium Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Pierwszego dnia olimpiady odbył się etap pisemny. Uczestnicy mieli do wyboru 3 tematy rozprawek i 3 teksty literackie do interpretacji.

Tematy rozprawek:

1. „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” (Jan Paweł II). Omów na wybranych przykładach literackich, jak pojmowano patriotyzm i służbę ojczyźnie w różnych okresach historii narodu polskiego.

2. „Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą” (K.I. Gałczyński). Czy postawa jednostki może wpływać na zmiany w świecie? W swoich rozważaniach odwołaj się do utworów literackich i innych tekstów kultury.

3. „Stawiam kobiety wyżej niż mężczyzn. Są bliższe prawdy o życiu” (Ryszard Kapuściński). Ton obywatelski i ton intymny w twórczości wybranych pisarek polskich XIX i XX wieku.

Interpretacja tekstów literackich:

1. Interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego „Do matki”.
2. Interpretacja porównawcza wierszy Edwarda Słońskiego „Już Ją widzieli idącą…” i Alicji Rybałko „Idąca”.
3. Interpretacja fragmentu powieści Tadeusza Konwickiego „Kompleks polski”.

W piątek uczestnicy zaprezentują przed komisją wypowiedzi ustne.

Prace pisemne i wypowiedzi ustne ocenia komisja składająca się z wykładowców Uniwersytetu Wileńskiego i Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. Komisji przewodniczy doc. dr Henryka Sokołowska, kierowniczka Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. 

Uroczystość ogłoszenia laureatów odbędzie się w sobotę, 17 marca w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Będzie na niej obecny marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

Zwycięzcy krajowego etapu będą reprezentowali Litwę podczas olimpiady ogólnopolskiej w Warszawie.

Na podstawie: inf. wł.