Rozpoczął się projekt turystyczny szlakiem bałtyckich dworów


Fot. visitbalticmanors.com
Z okazji stulecia niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii w czwartek, 24 maja zainaugurowany został projekt turystyczno-poznawczy „Poznajmy bałtyckie dwory”, w ramach którego uczestnicy będą mogli odwiedzić historyczne dwory i pałace w trzech krajach bałtyckich. Akcja potrwa przez całe lato do 16 września.

Projekt rozpoczął się od dworu w Owancie (lit. Alanta) w rejonie malackim. Pierwsi odwiedzający to miejsce otrzymali symboliczny klucz, który otwiera nie tylko bramy i drzwi wszystkich zamków i dworów, lecz także tajemnice. Został on przywieziony przez prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Zamków i Dworów Gintarasa Karosasa z Rygi, gdzie 17 maja został zaprezentowany podczas specjalnej konferencji prasowej.

Projekt poświęcony jest stuleciu niepodległości krajów bałtyckich oraz uczczeniu 2018 roku jako Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Odbywająca się po raz pierwszy „gra podróżnicza” ma, zdaniem organizatorów, „pozwolić poznać bałtyckie dwory, odnaleźć podobieństwa i różnice, poświadczyć wysiłki ludzi, którzy ciężko pracują, aby zachować nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”. Jak twierdzą, wzbudza ona duże zainteresowanie zarówno właścicieli i zarządców obiektów historycznych, jak i podróżników.

G. Karosas mówi, że szlak bałtyckich dworów i pałaców „skupia wielu właścicieli obiektów historycznych i zachęca, aby otworzyli swoje drzwi dla społeczeństwa, spełniając w ten sposób rolę ogniska kulturalnego. Z drugiej strony podróżnik może zobaczyć w jednym miejscu różnorodność bałtyckich zamków i dworów, wybrać interesujące obiekty”.   

W projekcie zarejestrowanych jest 131 litewskich, łotewskich i estońskich obiektów. Ich opisy, zdjęcia, informacje dla odwiedzających dotyczące godzin otwarcia, usług i odbywających się wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.visitbalticmanors.com. Wśród zgłoszonych propozycji znajdują się obiekty należące nie tylko do sektora publicznego, lecz także do prywatnych właścicieli.

Najwięcej obiektów zgłosiło się z Estonii – będzie ich aż 55. Na Łotwie będzie można odwiedzić 45 zamków i dworów, zaś na Litwie – 31. Projekt potrwa przez całe wakacje od dziś do 16 września.

Symbolem turystyczno-poznawczego projektu jest klucz – znak otwierania drzwi dworów i pałaców. Odwiedzający historyczne miejsca będą zbierać klucze – naklejki, które otrzymają w każdym z odwiedzonych miejsc. Naklejki należy zbierać na specjalnej Karcie Podróżnika, która dostępna jest w każdym obiekcie. Wszyscy, którzy zbiorą co najmniej 5 naklejek ze swojego kraju i 10 z sąsiednich mogą wziąć udział w loterii z nagrodami. Losowanie odbędzie się podczas oficjalnego zakończenia projektu, 28 października na Łotwie.   

Bałtyckie zamki i dwory są przykładami różnych stylów architektonicznych i epok, znajdują się wśród nich zarówno średniowieczne ruiny czy zrekonstruowane zamki, jak i perły baroku oraz unikatowe obiekty neoklasycystyczne i neogotyckie. W projekcie udział biorą m.in. litewskie zamki w Birżach, Trokach, zamek Giedymina i Giełgudów (lit. Panemunės), które należą do najstarszych na tych ziemiach świadków historii. Godne uwagi są także świadectwa architektoniczne epoki baroku: dwory w Kielmach, Kurtowianach czy Lubowie. Część z nich, w tym np. Jaszuny, Żejmy, Owanta stały się dziś dodatkowo ośrodkami kultury.

Organizatorami projektu są Litewskie Stowarzyszenie Zamków i Dworów, Łotewskie Stowarzyszenie Zamków, Pałaców i Dworów, Estońskie Stowarzyszenie Dworów i Esońskie Stowarzyszenie Szkół Dworskich.

Na podstawie: bns.lt, dvarai.lt