Rozmowy wiceszefów edukacji Litwy i Polski o oświacie polskiej


Fot. smm.lt
Egzamin maturalny z języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie, kwestie nauczania języka polskiego i litewskiego w tych szkołach oraz problem podręczników były tematami rozmów w Wilnie w czwartek, 20 lutego, wiceminister oświaty Litwy Jolanty Urbanowicz i wiceministra edukacji narodowej Polski Macieja Kopcia.

To były wielogodzinne, bardzo szczegółowe, bardzo rzeczowe rozmowy” - powiedział dziennikarzom wiceminister Maciej Kopeć po spotkaniu w litewskim resorcie oświaty z wiceminister Jolantą Urbanowicz i przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie.

Kwestia oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie były omawiane w świetle deklaracji podpisanej w listopadzie 2019 roku w Warszawie przez ministrów edukacji Polski i Litwy.

Zgodnie z deklaracją ma być dokonana m.in. analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępowaniu na uczelnie. Wzmacniana ma być współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się również zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Jak wskazała po czwartkowym spotkaniu litewska wiceminister Urbanowicz, rozmowy dotyczyły „harmonogramu wdrażania deklaracji oraz możliwych terminów realizacji poszczególnych założeń”. Wiceminister Kopeć dodał, że „o szczegółowym harmonogramie będziemy mogli porozmawiać wtedy, kiedy te rozmowy odbędą się też w Polsce i będą dotyczyć mniejszości litewskiej”.

Rozmowy na temat oświaty mniejszości litewskiej w Polsce zaplanowane są na marzec, a po ich zakończeniu, jeszcze w marcu ma się odbyć kolejne spotkanie szefów resortów edukacji obu krajów, po czym zostanie ogłoszone, jak deklaracja będzie realizowana i jaki jest harmonogram działań.

„Deklaracja, która została podpisana stanowi dobrą podstawę do dalszych rozmów i rozwiązywania problemów mniejszości polskiej na Litwie oraz tych postulatów, które zgłasza mniejszość litewska w Polsce” - ocenił Kopeć.

W drugim dniu wizyty na Litwie, w piątek, wiceminister Kopeć odwiedzi Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Spotka się również z dyrekcją Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Na podstawie: inf. wł. PAP