Rozmowa powyborcza z wileńską młodzieżą


Fot.Wilnoteka/YouTube
Dzisiaj odbyła się krótka rozmowa powyborcza z młodzieżą wileńską. W wywiadzie o wyborach do Sejmu Republiki Litewskiej brali udział młodzi studenci z Wilna Jarosław Antoniewicz i Kazimierz Liplański. Rozmówcy podzielili się swoimi poglądami na temat wyników wyborczych, opowiedzieli, czego oczekiwali, udając się na głosowanie i jak ich zdaniem wykazali się Polacy kandydujący do Sejmu.