Rozlew ropy na Bałtyku w litewskiej strefie ekonomicznej


Fot. pixabay.com
Wykryto rozlew ropy naftowej w wyłącznej strefie ekonomicznej Republiki Litewskiej na Morzu Bałtyckim – głosi komunikat Litewskich Sił Zbrojnych i Centrum Koordynacyjnego ds. Ratownictwa. Informacja ta została przekazana Kłajpedzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska Morskiego. Sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony.
 
 

Zanieczyszczenie na Bałtyku w litewskiej ekonomicznej zostało zarejestrowane przez satelitę Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego. Wielkość plamy – wycieku olei – około 2 kilometrów kwadratowych. Za takie łamanie prawa grozi kara pieniężna do 20 tys. euro, dodatkowo zostanie naliczona kara za przyczynienie szkody środowisku, która wynosi 42 tys. 429 euro za tonę zanieczyszczeń. Według wstępnych danych, dotychczas nie został ustalony sprawca zanieczyszczenia.

Warto odnotować, że w wysokich temperaturach produkty ropopochodne szybko się rozkładają i oszacowanie ilości zanieczyszczeń, które trafiły do środowiska, jest dość skomplikowane.

Najczęstszą przyczyną wprowadzania związków ropopochodnych do morza są pomyłki ludzkie i awarie urządzeń na jednostkach pływających, które są źródłem około 40 proc. rozlewów olejowych generowanych przez statki. Największe ilości nielegalnie usuwanych za burtę, a zarejestrowanych w ramach monitoringu zanieczyszczeń olejowych, obserwuje się w cieśninie Sound, u południowych i południowo-wschodnich wybrzeży Szwecji oraz w Zatoce Fińskiej. Miejsca te ściśle powiązane są z głównymi drogami transportu morskiego na Bałtyku.

Morze Bałtyckie otrzymało status Szczególnie Wrażliwego Obszaru Morskiego decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej – wyspecjalizowanej agendy ONZ ds. mórz i oceanów.

Morze Bałtyckie cechuje szczególna wrażliwość na zanieczyszczenia. Jest to akwen stosunkowo płytki (morze szelfowe o średniej głębokości 56 m), o ograniczonej wymianie wód z sąsiadującym Morzem Północnym, wskutek czego jest zbiornikiem o małej pojemności chłonnej. Wszystkie obce substancje wnoszone do Morza Bałtyckiego pozostają w nim przez wiele lat, stwarzając ogromne zagrożenie ekologiczne.

Na podstawie: delfi.lt, yadda.icm.edu.pl, pb.pl